Schriftelijk (aan)melden Flevoland

Formulier voor het melden van zorgen over een inwoner van de provincie Flevoland.

Professionals kunnen zorgen ook schriftelijk melden. U kunt dit doen middels het meldingsformulier.

De schriftelijke meldingen m.b.t. een inwoner van de provincie Flevoland worden in behandeling genomen door SAVE Flevoland.
Bij het in behandeling nemen wordt beoordeeld of de melding in onderzoek genomen wordt door een SAVE-team of door Veilig Thuis Flevoland.

Mochten wij na ontvangst van uw melding vragen hebben, of er ontbreken gegevens op het formulier, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

Openheid van zaken

Ons uitgangspunt is om, waar mogelijk, zoveel mogelijk openheid te bieden aan het gezin over wie de zorgen gemeld heeft en welke zorgen bij ons gemeld zijn. Om die reden vragen wij u om uw zorgen met de ouders te bespreken en het gezin te informeren dat u een melding gaat doen.
Alle informatie op het meldingsformulier is open en ter inzage voor ouders en kinderen (van 12 jaar en ouder).
Het kan zijn dat u relevante informatie heeft, maar dat u twijfelt of deze kan worden ingezien door degene die de melding betreft.
In dat geval kunt u altijd met ons overleggen of deze informatie apart bijvoegen.

De beschrijving van de melding wordt opgenomen in het dossier.

SAVE of Veilig Thuis Flevoland?

Er vindt altijd een beoordeling plaats of uw melding in onderzoek genomen wordt door een SAVE-team of door Veilig Thuis Flevoland.
Over de uitkomst van deze beoordeling wordt u als melder geïnformeerd. Er wordt contact met u opgenomen bij de start van het onderzoek.

Insturen formulier

Informatie over het versturen van het formulier vindt u in het formulier.

Formulier

Aanmeldformulier SAVE Flevoland ↓ Download als doc