Werkwijze SAVE

Samen Veilig komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer.

Onze medewerkers kijken samen met cliënt, gezin, netwerk en lokale hulpverlening naar een oplossing. Samen werken we aan het herstel van een veilige situatie. Wij doen dit aan de hand van onze werkwijze Samenwerken aan Veiligheid (SAVE).

De medewerker SAVE doet onderzoek naar de oorzaak en achtergrond van de zorgen die er zijn. Samen met betrokken zoekt de medewerker naar oplossingen die de zorgen over de veiligheid verminderen.

Veelgestelde vragen

SAVE

Wie doet onderzoek bij ernstige zorgen?

Soms zijn de zorgen over de veiligheid in een gezin zo groot, dat de medewerker SAVE onafhankelijk onderzoek nodig vindt. Dat onderzoek wordt gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming. In het uiterste geval kan de Raad aan de rechter vragen om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken. Bij alle stappen wordt goed gekeken wat het beste is voor de ontwikkeling van uw kind.

De medewerker SAVE informeert de betrokkenen over alles wat er gaat gebeuren en wat zij kunnen verwachten. Ook tijdens het onderzoek blijft de medewerker SAVE actief betrokken bij het gezin.

SAVE

Wat doet SAVE bij vermoedens van kindermishandeling?

De medewerker SAVE onderzoekt samen met betrokkenen de zorgen die er zijn over de veiligheid van het kind. Ook als er vermoedens zijn van kindermishandeling gaat de medewerker SAVE dit uitzoeken.

De medewerker SAVE kan daarbij een medewerker van Veilig Thuis om advies en ondersteuning vragen. Veilig Thuis onderzoekt als het nodig is deze vermoedens. De medewerker SAVE informeert betrokkenen over wat er gaat gebeuren en wat zij kunnen verwachten. Ook tijdens het onderzoek blijft de medewerker SAVE actief betrokken bij het gezin.

SAVE

Wat is veiligheid?

In de wet staat dat ieder kind veilig moet kunnen opgroeien. Ieder kind heeft recht op liefde, aandacht en een goede verzorging. Een kind moet zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen. Soms is daar hulp bij nodig. SAVE zorgt dat kind en gezin die hulp krijgen. De hulp is in de buurt en duurt zolang als nodig. Het netwerk (familie, vrienden, buren) speelt een essentiële rol.

Handleidingen

Basishandleiding SAVE. versie 3.0 ↓ Download als pdf
Handleiding Crisisinterventie SAVE 3.0 ↓ Download als pdf
Handleiding CMTO SAVE 3.0 ↓ Download als pdf
Handleiding Ondertoezichtstelling SAVE 3.0 ↓ Download als pdf
Handleiding Voogdij SAVE 3.0 ↓ Download als pdf
Handleiding Jeugdreclassering SAVE 3.0 ↓ Download als pdf
Handleiding SAVE begeleiding ( implementatie 2018) ↓ Download als pdf