Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling

Voor wie in zijn of haar beroep of vrijwilligerswerk te maken krijgt met (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld, kan het lastig zijn om hulp te bieden. De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

Professionals zijn wettelijk verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.
De Wet meldcode geeft aan dat organisaties en professionals in zes sectoren een meldcode moeten hebben:

 1. Gezondheidszorg/GGZ;
 2. Onderwijs;
 3. Kinderopvang;
 4. Maatschappelijke ondersteuning;
 5. Jeugdzorg;
 6. Rechtsorde.

Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode.
Daarin moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
 • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
 • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.