Meldpunt mensenhandel

Veilig Thuis Utrecht is het meldpunt voor advies bij en het melden van vermoedens van mensenhandel, zoals bijvoorbeeld loverboy-problematiek.

Vermoedens van binnenlandse mensenhandel?

Bel of mail Veilig Thuis Utrecht

0800 – 2000
veiligthuis@samen-veilig.nl

Het meldpunt mensenhandel van Veilig Thuis Utrecht  is bedoeld voor advies bij en het melden van vermoedens van binnenlandse mensenhandel om zo alle vormen van binnenlandse mensenhandel te voorkomen, bestrijden en op te lossen.

Onder binnenlandse mensenhandel wordt verstaan: het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang en met het doel die persoon uit te buiten.

Er bestaan vele vormen van binnenlandse mensenhandel. Loverboyproblematiek is mogelijk één van de bekendste vormen, maar bijvoorbeeld ook orgaanhandel, verplicht bedelen of onder druk misdrijven plegen vallen onder mensenhandel.

Mensenhandel gaat om ernstige strafbare feiten met ingrijpende gevolgen voor slachtoffers en hun omgeving.
Aan mensenhandel liggen dikwijls vormen van (min of meer) georganiseerde criminaliteit ten grondslag. Vaak opereren deze samenwerkingsverbanden internationaal.

Het Meldpunt Mensenhandel van Veilig Thuis Utrecht heeft drie hoofddoelen:

  1. Advies geven aan jongeren, ouders en hun omgeving bij vragen over en vermoedens van binnenlandse mensenhandel;
  2. Betere afspraken maken in de keten zodat de beste zorg op het juiste moment ingezet kan worden;
  3. Registratie, zodat er zicht komt op de aantallen, de aard en de ernst van de slachtoffers van binnenlandse mensenhandel.