Waar ben je naar op zoek?

Reactie op beoordeling overeenkomst door Inspectie

Op verzoek van de rechter heeft Samen Veilig Midden-Nederland in november 2018 namens Veilig Thuis Utrecht met een familie afspraken gemaakt. De overeenkomst waarin deze afspraken werden vastgelegd gaf aanleiding tot publiciteit in de media en vragen van politici. Samen Veilig Midden-Nederland heeft vervolgens in afstemming met de gemeente Utrecht de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd verzocht de geanonimiseerde afspraken te beoordelen. De Inspectie heeft vandaag geoordeeld dat de overeenkomst in de huidige vorm geen kenmerken bevat van een zwijgcontract.
(Het oordeel van de Inspectie vindt u hier)

“Ondanks dat we de overeenkomst in goed overleg met de familie hadden afgesloten om rust te brengen voor hun kind, vond de Inspectie in eerste instantie dat één alinea kenmerken bevatte die wezen op een zwijgcontract”, legt bestuurder Paul Janssen uit. “Dat is uiteraard nooit onze bedoeling geweest en daar passen oprechte excuses bij. Wij hebben dat recht gezet door de alinea in overleg met de familie helemaal te schrappen. Het gaat hier om een eenmalige gebeurtenis waarvan we hebben geleerd, dit zal in de toekomst niet meer voorkomen.”

“Wij betreuren het ten zeerste dat over de overeenkomst commotie is ontstaan. De met deze overeenkomst beoogde rust is hierdoor verstoord. Wij wensen de familie toe dat de rust zal terugkeren en wensen hen alle goeds.”

Over de inhoud van de overeenkomst doet Samen Veilig Midden-Nederland verder geen mededelingen.