Waar ben je naar op zoek?

Reactie RvT op berichtgeving RTV Utrecht

De Raad van Toezicht heeft met ontsteltenis kennisgenomen van de berichtgeving van RTV Utrecht naar aanleiding van het vertrek per 1 november van onze bestuursvoorzitter Tanno Klijn.

We nemen stellig afstand van het beeld zoals RTV Utrecht dit schetst. Het doet geen recht aan de inspanningen en prestaties in de afgelopen acht jaar ten behoeve van Samen Veilig Midden-Nederland, die door Tanno gezamenlijk met zijn collega en de medewerkers zijn geleverd. De gekozen bejegening in de verslaglegging van RTV Utrecht beschouwen we als respectloos, suggestief en schadelijk naar zowel hem als onze gehele organisatie.

We gaan graag met RTV Utrecht een open gesprek aan over deze berichtgeving.

Mariëlle Rompa
Voorzitter Raad van Toezicht