Waar ben je naar op zoek?

Privacy & verwerken van persoonsgegevens (AVG)

Hier leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Samen Veilig komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind of als crimineel afglijden voor een jeugdige dreigt. Wij hebben een maatschappelijke opdracht om kinderen te beschermen. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Jeugdwet. Om deze opdracht goed te kunnen vervullen zijn wij bevoegd om de persoonsgegevens van onze cliënten te verwerken (artikel 7.3.8 lid 1 Jeugdwet).

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om een goed beeld van uw situatie te krijgen. Dit is nodig om u en/of uw gezin goed te begeleiden en dat ook te verantwoorden.

Uw dossier

Samen Veilig Midden-Nederland bewaart gegevens van uw kind en uw gezin in een dossier. In het dossier staan de persoonsgegevens van uw kind(eren) en de overige gezinsleden zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN).  In het dossier staan persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Ook staat in het dossier informatie die Samen Veilig over uw gezin heeft ontvangen of heeft verzameld. Het dossier bevat dus privacygevoelige informatie.

Samen Veilig gaat zorgvuldig om met die gegevens. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en uw gegevens zijn niet zomaar op te vragen of in te zien door anderen.