Waar ben je naar op zoek?

Reflectie op de voortgang van de Veranderagenda van Samen Veilig Midden-Nederland

In mei 2019 hebben wij een veranderagenda opgesteld waarmee we open en transparant inzetten op het vergroten van het vertrouwen van cliënten, inwoners, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. We vragen nu een onafhankelijke deskundige om met ons mee te kijken of de ingezette acties voldoende bijdragen aan wat we voor cliënten willen bereiken.

In oktober 2019 hebben we onze opdrachtgevers, de 26 Utrechtse gemeenten, geïnformeerd over de stand van zaken rond de genomen stappen van de Veranderagenda. In april blikken we terug op één jaar Veranderagenda en volgt een tweede informatieronde. Samen met de gemeenten willen we graag weten of de ingezette acties voldoende bijdragen aan de beoogde resultaten voor cliënten, inwoners en ketenpartners. Daarvoor zoeken we, naast onze eigen reflectie, naar een frisse blik van een onafhankelijke deskundige. Ook willen we weten hoe deze deskundige het lerend vermogen van onze organisatie beoordeelt en welke adviezen hij/zij heeft waarvan wij kunnen leren.

Samen Veilig Midden-Nederland is samen met de Utrechtse jeugdzorgregio’s opdrachtgever voor deze externe reflectie op de voortgangsrapportage. Dit biedt de mogelijkheid om een verdere bijdrage te leveren aan ons veranderproces en geeft de jeugdzorgregio’s en SVMN een onafhankelijk inzicht in de stand van zaken. Er wordt iemand gezocht met veel ervaring in het domein van de Jeugdbescherming, met expertise op het gebied van gecertificeerde instellingen en met kennis van de Utrechtse situatie. De reflectie zal aan de reguliere voortgangsrapportage worden toegevoegd en aan de (Utrechtse) gemeenten worden aangeboden.