Waar ben je naar op zoek?

Succesvolle certificering SAVE

De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering wil uitvoeren daartoe gecertificeerd moet zijn. Eén keer per drie jaar moet een nieuw certificaat worden behaald. Het Keurmerkinstituut controleert jaarlijks of een instelling aan de door de het Ministerie van Justitie en Veiligheid opgestelde criteria voldoet.

Begin dit jaar heeft bij SAVE de certificering door het Keurmerkinstituut plaatsgevonden. Het certificaat is weer voor drie jaar verlengd tot 18 maart 2023. SAVE is blij dat ze opnieuw heeft kunnen aantonen dat het werk voldoet aan de kwaliteitsnormen die eraan worden gesteld.