Waar ben je naar op zoek?

Petra blikt terug op vergadering cliëntenraad

Woensdag 14 april vergaderde de cliëntenraad. In deze vergadering verwelkomden we Miranda als nieuw aspirant-lid. We zijn blij dat we steeds meer op sterkte komen om het mooie en belangrijke werk dat er ligt goed te kunnen doen.

In onze vergadering blikten we heel positief terug op de teambijeenkomst van de cliëntenraad eerder deze maand, die vooral in het teken stond van elkaar beter leren kennen. In mei krijgt dit nog een vervolg, zodat we van elkaar weten wat ons drijft en waar onze kracht ligt. Op die manier kunnen we als team zo krachtig mogelijk de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Samen Veilig Midden-Nederland behartigen.

STEM
In de vergadering spraken we onder andere over de STEM. Dit is een tool waarmee cliënten tijdens de begeleiding feedback kunnen geven over de samenwerking en naar aanleiding daarvan kunnen bespreken hoe het beter zou kunnen. We werden bijgepraat over de stand van zaken rondom de invoering en kregen ook zelf de gelegenheid om de STEM te gebruiken. We hoorden dat de invoering hiervan nog niet zo vlot verloopt als gepland (corona speelt hierin een belangrijke rol) en dat er daarom nu extra inspanningen geleverd worden om het proces te versnellen. De cliëntenraad vindt het belangrijk dat cliënten de mogelijkheid hebben om feedback te geven op de samenwerking en we zullen dus de vinger aan de pols blijven houden.

In de afgelopen periode heeft de cliëntenraad nagedacht aan welke onderwerpen we in 2021 aandacht willen geven. Dit hebben we vastgelegd in ons jaarplan 2021, dat we in deze vergadering hebben vastgesteld.

Petra
Voorzitter cliëntenraad


Wil je ook lid worden van de cliëntenraad?
Iedereen die direct betrokken is of was bij de begeleiding door SAVE Jeugdbescherming of Veilig Thuis Utrecht kan lid worden van de cliëntenraad. Dit zijn kinderen van 12 jaar of ouder, ouders, verzorgers en grootouders. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via clientenraad@samen-veilig.nl. Voorwaarden zijn onder andere dat de cliënt in staat is op een positief kritische manier mee te kunnen denken met de organisatie en genoeg afstand kan nemen van zijn of haar ervaringen met SAVE Jeugdbescherming of Veilig Thuis Utrecht om dit te kunnen doen.