Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Als SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker heeft u te maken met de beroepscode en het beroepsregister in het kader van de professionalisering Jeugdzorg. In deze training staan beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht centraal en wordt geoefend met het herkennen en analyseren van morele dilemma’s in het werk.

Samen met andere deelnemers reflecteert op het eigen aandeel in situaties waar er sprake is van schurende waarden en er niet een eenduidige keuze voor uw handelen te maken is. U trekt daaruit lering voor toekomstig handelen. U leert positie in te nemen, te plannen en organiseren en vergroot uw vakmanschap.

Na de training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht:

  • Heeft u kennis over de beroepsethiek, de beroepscode voor de jeugdzorgwerker, de richtlijnen en de werking van tuchtrecht.
  • Kunt u deze kennis toepassen op lastige dilemma’s in de praktijk en kan keuzes hierin verantwoorden.
  • Heeft u voldoende kennis verworven en overzicht op de bedoelingen en consequenties van de professionalisering van de Jeugdzorg.
  • Bent u in staat deze bedoelingen te herkennen, in eigen woorden weer te geven en te koppelen aan voorbeelden uit de eigen praktijk.
  • Heeft u kennis, vaardigheden en ervaring opgedaan over/met morele oordeelsvorming (inclusief weging artikelen uit de Beroepscode) aan de hand van het stappenplan.
  • Kent u en bent u zich bewust van verschillende morele vraagstukken

De training bestaat uit verschillende onderdelen:

  • E-learning (ca. 4 uur) waarin u kennis maakt met de beroepscode, richtlijnen en het tuchtrecht in de jeugdzorg. U leert wat het belang is van de beroepscode en hoe het tuchtrecht werkt. Door middel van oefeningen test u of u de stof beheerst. De module wordt afgesloten met een toets; deze levert een apart certificaat op en 7 registerpunten.
  • Training van 2 dagdelen (ieder 3,5 uur) en het maken van een verwerkingsopdracht. U ontvangt hiervoor een certificaat dat 18 registerpunten bij het SKJ oplevert.