Training Motiverende gespreksvoering

Als beroepskracht zult u soms een gesprek voeren met ouders waarin u hen probeert te bewegen om hun (opvoed-)gedrag te veranderen of om hulp te zoeken. Dit zijn vaak moeilijke gesprekken. Wat moet u doen als ouders het probleem niet (h)erkennen? Of als ouders het probleem wel erkennen maar niet over gaan tot actie?

De training ‘Motiverende gespreksvoering’ is meer dan een serie gesprekstechnieken. In plaats van ouders te overtuigen of van (ongevraagde) adviezen te voorzien, gaat u op zoek naar de intrinsieke motivatie van de ouder en leert u daarop in te spelen.

U heeft al een aantal gesprekken gehad met de ouders over de taalachterstand van Yinte.
Wat u ook zegt, de ouders zien niet in dat logopedie hun kind kan helpen de achterstand weg te werken.
Het lijkt wel of ze u niet willen horen.

 U heeft in één van de vorige gesprekken het advies gegeven aan de moeder van Eliane om naar het opvoedbureau te gaan. Zij was het hier volledig mee eens. Nu blijkt ze toch niet geweest te zijn. U begrijpt hier niets van.

Na het volgen van de training Motiverende gespreksvoering:

  • Begrijpt u dat motivatie voor gedragsverandering een proces is.
  • Begrijpt u de essentie van weerstand, ambivalentie en motivatie.
  • Weet u aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om gedragsverandering te bewerkstelligen, herkent u deze voorwaarden en kunt u er naar handelen.
  • Heeft u een aantal  motiverende gespreksvaardigheden geleerd.

Om deel te nemen aan deze training moet u in uw werk de mogelijkheid hebben om meerdere gesprekken te voeren met ouders.

De training beslaat ca. vier dagdelen. Tijdens het derde dageel worden de deelnemers uitgenodigd gesprekken te oefenen met een trainingsacteur die in de huid kruipt van een ouder.

Accreditatie: 5,5 registerpunten SKJ (voorheen BAMw).