Training Oplossingsgericht werken

Wanneer je als beroepskracht mensen wilt begeleiden in het vinden van hun eigen kracht om een probleem op te lossen, dan is oplossingsgericht werken een mooie methode. Je leert cliënten respectvol en resultaatgericht te begeleiden.

Vanuit een coachende, onderzoekende houding ga je op zoek naar wat de cliënt wil in plaats van het probleem en help je hem stappen te formuleren richting de gewenste oplossing middels oplossingsgerichte interventies.

Aisha is een alleenstaande moeder die het sinds kort niet meer ziet zitten om voor haar kind te zorgen. Je wilt haar helpen om haar kracht terug te vinden.

U heeft een gesprek met Ben over zijn werkloosheid. Jij helpt hem door met hem te bespreken wat hij graag zou willen en wat daarin de eerste stap is zodat hij weer energie krijgt om zijn eigen probleem aan te pakken.

Na het volgen van de training Oplossingsgericht werken:

  • Weet u wat het verschil is tussen de probleemgerichte en de oplossingsgerichte benadering.
  • Weet u wat de basisprincipes ‘autonomie-ondersteuning, competentie en verbondenheid’ betekenen in het contact met uw cliënt.
  • Kunt u diverse oplossingsgerichte interventies toepassen.
  • Heeft u zelf ervaren wat een oplossingsgericht gesprek oplevert.
  • Heeft u creativiteit ontwikkeld om oplossingsgerichte interventies toe te passen in uw eigen werksituatie.

De training beslaat ca. twee dagdelen.
Desgewenst kan de training worden verlengd en aangevuld met een trainingsacteur.

Er wordt accreditatie aangevraagd voor deze training.