Training Praten met het kind

Praten met een kind over leuke dingen gaat u gemakkelijk af. Maar praten met een kind waar u zich zorgen over maakt, vergt een stuk meer van u. Hoe sluit u aan bij de belevingswereld van het kind en vindt u de juiste toon.

Wat doet u als het kind dichtklapt? En stel, het kind vertelt u iets waardoor u zich grote zorgen gaat maken of het wel veilig is, wat doet u dan?  In de training ‘Praten met het kind’ leert u vaardigheden om een gesprek aan te gaan met een kind waar u zich zorgen over maakt.

 Annet van 8 heeft een moeder die ernstig ziek is, ze is stil en teruggetrokken en de laatste tijd veel afwezig.
Ze maakt een vermoeide indruk.

 Ricardo is 12 en woont bij zijn oma, zijn moeder is naar Suriname vertrokken omdat haar vader overleden is.
Ricardo zegt altijd honger te hebben en heeft slechte schoolprestaties.

De 13-jarige Elsa is in tranen, ze vertelt u dat haar ouders veel ruzie maken.
U weet niet of u haar moet geloven of dat ze het verzint vanwege haar dalende schoolprestaties.

Na het volgen van de training Praten met het kind:

  • Kunt u effectiever communiceren met het kind en beter aansluiten bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van het kind.
  • Bent u beter in staat om goede vragen te stellen op het juiste moment en heeft u zicht op het doel en het effect van de vragen die u stelt.
  • Is uw kennis over de ontwikkeling van kinderen opgefrist en weet u welke gesprekstechnieken het beste aansluiten bij iedere leeftijd.
  • Beschikt u over een groot scala aan nieuwe werkvormen per leeftijdsgroep.
  • Heeft u inzicht in uw persoonlijke positieve en verbeterpunten nav een zelf ingebracht filmfragment met een kind.

In de training ‘Praten met het kind’ besteden we veel aandacht aan de basishouding die nodig is voor een goede communicatie met kinderen.
Een onderdeel van de training is een analyse van een daadwerkelijk gevoerd gesprek met een kind op uw werk of in een privésetting. Deze analyse maakt u met de trainers en overige deelnemers. U kunt zo gedetailleerd uw manier van communiceren onder de loep nemen en persoonlijke feedback ontvangen.

Accreditatie: 5,6 registerpunten SKJ (voorheen BAMw).