Training Praten met pubers

In de training ‘Praten met pubers’ krijgt u meer houvast om gesprekken met pubers te voeren. Pubers vinden het praten over problemen vaak overdreven.

 Zij praten liever over wat zij zelf willen bereiken, ze zijn gericht op de toekomst. Maar wat betekent dit voor u als u zich zorgen maakt en dit toch wil bespreken met de puber? Hoe pakt u dit  gesprek dan aan?

Het lijkt wel of Johan (14) ADHD heeft, hij kan zijn aandacht maar heel kort richten op wat u hem aanbiedt, wanneer u hem aanspreekt reageert hij altijd agressief.

De 17-jarige Iza is de laatste tijd zo stil en teruggetrokken, u zou wel contact met haar willen maar ze reageert nergens echt op, u vraagt zich af wat er in haar hoofd omgaat.

Na de training ‘Praten met pubers’:

  • Is uw kennis over de ontwikkelingen van jongeren in de puberteit opgefrist.
  • Vergroot u uw inzicht in effectief communiceren met jongeren.
  • Leert u praktisch toepasbare gespreksvaardigheden.
  • Kunt u beter inschatten of het gedrag van een puber hoort bij de puberteit, of dat u zich zorgen moet maken.

Deze training beslaat ca. vier dagdelen. In één van de dagdelen van de training werken we met een trainingsacteur die in de huid kruipt van een puber.

Accreditatie: 5,15 registerpunten SKJ (voorheen BAMw).