Training Seksuele Ontwikkeling/Vlaggensysteem

Seksuele ontwikkeling is in de jeugdzorg nog steeds een lastig bespreekbaar onderwerp, waarbij sprake kan zijn van handelingsverlegenheid. Seksueel misbruik in jeugdzorg moet worden tegengegaan.

In de training Vlaggensysteem leert u aan de hand van de vlaggen methodiek  samen met andere deelnemers het gedrag van kinderen/jongeren objectief te plaatsen en om na te denken over grenzen met betrekking tot seksueel gedrag van kinderen/jongeren. U krijgt handvatten aangereikt om pedagogisch adequaat op seksueel gedrag van kinderen/jongeren te reageren.

Na de training Vlaggensysteem:

  • Kent u globaal de verschillende ontwikkelingsstadia van seksualiteit.
  • Bent u zich bewust van eigen normen en waarden op dit vlak en hoe deze zijn  handelen kunnen beïnvloeden.
  • Kunt u de criteria of waarden waarop de vlaggen gebaseerd zijn gebruiken in uw werkpraktijk.
  • Kunt u de vlaggen onderscheiden in diverse situaties.
  • Kunt u zich een gepaste reactiewijze op seksueel gedrag voorstellen.
  • Kunt u de methodiek gebruiken om bij kinderen en jongeren de criteria aan te brengen.
  • Bent u zich bewust van uw verantwoordelijkheid om seksueel geweld tegen te gaan.
  • Kunt u gericht doorverwijzen bij situaties van urgentie.

De training beslaat 1 dag (6 uur) en vraagt om ca. 2 uur voorbereiding. Het certificaat Training Vlaggensysteem levert 3 registratiepunten op.