Training Signaleren en gespreksvoering met ouders

U krijgt allerlei signalen van het kind, maar wanneer zijn die signalen dusdanig dat u deze wilt bespreken met de ouders?
Hoe begint u een dergelijk gesprek? Hoe stelt u uzelf op? Wat doet u als ouders uw zorgen niet delen?

Nathan heeft overgewicht. Als het zo doorgaat bent u bang dat hij gepest gaat worden en gezondheidsproblemen zal krijgen.
Bij u in de groep zit Sarah, zij heeft sinds kort flinke driftbuien in combinatie met dalende prestaties.

Na het volgen van de training ‘Signaleren en gespreksvoering met ouders’:

  • Beschikt u over kennis over en inzicht in het proces van signaleren.
  • Bent u zich bewust dat uw eigen normen en waarden een rol spelen bij signaleren.
  • Weet u wat uw belemmeringen zijn om in gesprek te gaan met ouders.
  • Herkent u weerstandsgedrag bij ouders en kunt daarmee omgaan.

De training beslaat ca. drie dagdelen.
Tijdens één van deze dagdelen worden de deelnemers uitgenodigd gesprekken te oefenen met een trainingsacteur die in de huid kruipt van een ouder.