Training Zicht op veiligheid

Als beroepskracht kunt u te maken krijgen met gezinssituaties waarbij u twijfelt over een goede / veilige ontwikkeling van de kinderen. In deze training leert u hoe u deze zorgen bespreekbaar kunt maken met het gezin en met het netwerk van het gezin.

Samen met de andere deelnemers werkt u aan een casus en bespreekt u de veiligheid met een ‘echte’ vader of moeder (gespeeld door een professionele trainingsacteur). Na deze training kunt u een  zorgvuldige weging over veiligheid van het kind maken en weet u wat uw rol is en die van andere professionals in de jeugdzorg.

U bent betrokken bij een gezin vanwege financiele problemen. Wanneer u bij het gezin thuis komt om hen daarbij te helpen, ziet u dat het met de hygiene en de voeding van de jonge kinderen slecht gesteld is en dat ouders een alcoholprobleem hebben. U maakt zich zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen. Hoe gaat u dit bespreken en toch het vertrouwen van de ouders behouden?

Leyla is het 5-jarig dochtertje van een zeer jonge, alleenstaande moeder. Moeder is bang voor hulpverlening maar heeft jou toch toegelaten om met haar te praten.

Na de training Zicht op veiligheid:

  • Weet u wat het begrip ‘veiligheid’ inhoudt en hoe normen en waarden een rol spelen in de beoordeling hiervan.
  • Weet u welke oplossingsgerichte gesprekstechnieken u in kunt zetten om veiligheid te kunnen inschalen.
  • Bent u zich bewust of de interventies die u pleegt voldoende bijdragen aan het vergroten van de veiligheid van het kind.
  • Leert u de krachten en zorgen van ouders en hun netwerk te onderzoeken.
  • Weet u hoe aan te sluiten bij de doelen van ouders in relatie tot de veiligheid van de kinderen.
  • Weet u wat de rol is van andere professionals in de jeugdzorg, zoals die van de gebiedsgerichte Save-teams als het gaat om veiligheid van het kind

De training is gebaseerd op uitgangspunten van het Oplossingsgericht werken en Signs of Safety.
Het gaat dan om uitgangspunten als: vragen stellen in plaats van zeggen hoe het moet, de persoon centraal stellen in plaats van het probleem en het werken met een niet-oordelende houding.

De training beslaat ca. 4 dagdelen en kan op maat aangepast worden aan de leervragen van de deelnemers.

Om deel te nemen aan deze training, moet u in uw werk de mogelijkheid hebben om meerdere gesprekken te voeren met ouders.

Accreditatie: 5,5 registerpunten SKJ (voorheen BAMw) en 14 registerpunten Zorgprofessionals.