Trainingsaanbod Meldcode

Elk jaar zijn er meer dan 100.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Dat komt neer op minimaal één kind per klas van 30 leerlingen.

Wanneer u als beroepskracht werkt met kinderen, kunt u te maken krijgen signalen van onveiligheid. U wilt dan wellicht weten of u het goed ziet, of u zeker weet dat het om huiselijk geweld of kindermishandeling gaat. Hoe werkt u effectief met de meldcode? Speciaal hiervoor hebben wij een trainingsaanbod over kindermishandeling en huiselijk geweld.

Sinds de invoering door de overheid van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ bent u verplicht om bij signalen van onveiligheid de stappen van de meldcode te volgen. Ook moet elke organisatie een goede meldcode hebben gemaakt die past bij de organisatie en medewerkers moeten hierin geschoold zijn.

Ons aanbod kan ook een belangrijke steun zijn bij het effectief en zelfverzekerd werken met de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.