Waar ben je naar op zoek?

Veilig Thuis in gesprek met onderwijs & kinderopvang

"Vertrouwen is juist het delen van je zorgen" Op 19 februari jl. kwamen zo’n 70 vertegenwoordigers van scholen en kinderopvang op bezoek bij Veilig Thuis Utrecht. Deze bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst in 2017 en werd deze keer georganiseerd in samenwerking met de Beweging tegen Kindermishandeling, een initiatief* dat tot doel heeft de signalering en aanpak van kindermishandeling vanuit het onderwijs en de kinderopvang te verbeteren.

Omdat scholen en kinderopvang cruciale samenwerkingspartners zijn, wil Veilig Thuis Utrecht graag met hen in gesprek blijven. Bestuursvoorzitter Tanno Klijn van Veilig Thuis Utrecht heette de aanwezigen welkom. Onder de bezielende leiding van wethouder Imming van Amersfoort werden ervaringen in de samenwerking uitgewisseld.

Handelingsverlegenheid

Er werd heftig geknikt in de zaal toen het onderwerp handelingsverlegenheid werd aangesneden. Voor scholen en kinderopvang blijft het spannend om contact op te nemen met Veilig Thuis. Herkenbaar voor iedereen in de zaal zijn vragen zoals “Zie ik het wel goed?”, “Wat gebeurt er als ik bel?”, maar ook “Schaad ik de vertrouwensband met ouders als ik bel?”. Met name die laatste gedachte houdt veel professionals van scholen en kinderopvangcentra tegen om te bellen. Een reactie hierop kwam al snel van één van de deelnemers: “Is vertrouwen ook niet juist je zorgen delen met ouders? Anders doe of denk je dingen achter hun rug om, dat is geen basis voor vertrouwen.” Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat contact opnemen met Veilig Thuis enorm kan helpen om een situatie in te kunnen schatten en eventueel stappen te zetten. Veilig Thuis kan immers ook gebeld worden voor advies. Scholen en kinderopvangcentra hoeven dan niet te vertellen over wie zij zich zorgen maken. Dat mag wel maar hoeft niet. De medewerkers van Veilig Thuis denken graag mee. Wat merk je aan het kind? Hoe kun je ouders betrekken? Wat kun je voor het kind doen? Hoe eerder scholen en kinderopvang bellen hoe beter. In een zo vroeg mogelijk stadium samen optrekken leidt er vaak toe dat een melding uiteindelijk niet nodig is omdat de hulpverlening al op gang is gekomen.

Wie doet nu wat?

De samenwerking met Veilig Thuis staat of valt met de wederzijdse verwachtingen. Een veel gehoorde opmerking tijdens deze bijeenkomst was dat Veilig Thuis niet altijd van zich laat horen na een melding. Terwijl dit in de beleving van Veilig Thuis altijd gebeurt. Na een melding doet Veilig Thuis een triage. Dat betekent dat zij bekijken wie de melding het beste op kan pakken. Als er ernstige zorgen zijn besluit Veilig Thuis om zelf onderzoek te doen. Bij milde zorgen wordt de melding overgedragen aan het lokale team of aan het SAVE-team als er sprake is van herhaalde zorgen.  Een overdracht wordt doorgegeven, maar nadat de melding is overgedragen, stopt de betrokkenheid van Veilig Thuis. Op dat moment ligt de regie niet meer bij hen. Daarnaast moet Veilig Thuis zich houden aan de privacywetgeving: Veilig Thuis mag niet alles vertellen en is, in wat er verteld mag worden, soms afhankelijk van toestemming van ouders.

Kom in actie

Tijdens de bijeenkomst werd ook een beroep gedaan om in actie te komen bij onduidelijkheid of andere verwachtingen. Dat is de enige manier om nader tot elkaar te komen. Scholen en kinderopvangcentra worden uitgenodigd om contact op te nemen als iets niet duidelijk is of als ze al lange tijd niets gehoord hebben. Of dat nu gaat om de betrokkenheid van Veilig Thuis, het SAVE-team of het lokale team. Als een school bijvoorbeeld niet weet wie vanuit het lokale team betrokken is, vraag dan aan ouders of zij dit weten of bel zelf het lokale team.

Tot slot

De bijeenkomst werd gewaardeerd door de deelnemers. Ze waren met name positief over de openheid, de goed bruikbare ervaringen, het delen van kennis, de interactie en het oplossingsgericht denken. Naast de uitnodiging om contact op te nemen met elkaar bij vragen of onduidelijkheden, is het ook belangrijk dat de overkoepelende organisaties in actie komen op de verschillende onderwerpen. Het landelijk netwerk van Veilig Thuis neemt de uitkomsten van deze bijeenkomst mee in haar bespreking met de Beweging tegen Kindermishandeling. Zij gaan ook antwoord geven op de vraag of het ook in andere regio’s wenselijk is om een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Uiteindelijk willen alle aanwezigen hetzelfde: “Kindermishandeling moet stoppen”. Met dit citaat van minister de Jonge werd de bijeenkomst afgesloten.

Vier tips vanuit deze bijeenkomst:

 1. Je kunt bij Veilig Thuis niet alleen een officiële melding doen, maar ook advies vragen. Doe dit in vroeg stadium.
 2. Investeer vanaf de allereerste kennismaking in een open relatie met ouders. Als je gewend bent de kleine dingen te benoemen, wordt het bespreken van grote dingen makkelijker.
 3. Voer lastige gesprekken met ouders altijd met z’n tweeën. Vraag een medewerker van Veilig Thuis eventueel om tips of vraag een hulpverlener om bij het gesprek aan te sluiten (bijvoorbeeld lokale team of Veilig Thuis).
 4. Kom in actie. Ieder kind heeft maar één iemand nodig die in actie komt en op durft te staan.

*) Beweging tegen Kindermishandeling is een initiatief van:

 • Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)
 • Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK)
 • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
 • Brancheorganisatie Kinderopvang
 • Ouders & Onderwijs
 • PO-Raad
 • Sociaal Werk Nederland
 • VO-Raad

Download het volledige verslag van de bijeenkomst:

Verslag bijeenkomst 19 februari 2018 ↓ Download als pdf