Geweld stopt niet vanzelf

Wat is ouderenmishandeling?

De definitie van ouderenmishandeling is: ‘Al het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere (65 jaar en ouder)  staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid’ (Comijs e.a. 1996).

Vormen van ouderenmishandeling

 • Psychisch geweld (bijv. uitschelden of vernederen);
 • Lichamelijk geweld (bijv. vastbinden of extra medicatie geven);
 • Verwaarlozing (bijv. het niet voldoende zorg geven);
 • Financieel misbruik (bijv. geld van de oudere voor eigen doeleinde gebruiken);
 • Seksueel geweld of misbruik (bijv. de oudere betasten tijdens het douchen).

Oorzaken ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in het contact met beroepskrachten. Bij ouderenmishandeling is er altijd sprake van een persoonlijke relatie, vaak gaat  het om een naaste van wie de oudere afhankelijk is  bijv. de echtgenoot, een kind, kleinkind of ander familielid.

Soms hebben deze betrokkene zelf problemen, met bijv. alcohol of drugs, gokproblemen of financiële problemen. Het kan ook zijn dat iemand de langdurige verzorging van de oudere steeds meer ervaart als een last die te zwaar op zijn of haar schouders drukt. Ook wel ontspoorde mantelzorg genoemd.

Signalen van ouderenmishandeling

Ouderen die mishandeld worden, vertonen vaak bepaald gedrag.
Enkele signalen kunnen zijn:

 • De oudere krijgt geen kans met de hulpverlener te praten zonder aanwezigheid van de vermoedelijke dader.
 • De verzorger legt onverschilligheid aan de dag omtrent het wel en wee van de oudere.
 • De verzorger vertoont verschijnselen van overbelasting.
 • De huishouding en de verzorging van de oudere worden verwaarloosd.
 • De verzorger scheldt of schreeuwt tegen de oudere in het bijzijn van een hulpverlener.
 • De oudere geeft onsamenhangende of tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke verwondingen.
 • De oudere is verward, vergeetachtig of erg neerslachtig.
 • De dader probeert hulpverleners zo veel mogelijk buiten de deur te houden of om de tuin te leiden.

Signaleringsinstrumenten (voor professionals)

Signaleringslijst Ouderenmishandeling ↓ Download als pdf
x

Druk op deze knop om de site direct te verlaten. Handig voor als iemand binnenkomt die niet mag zien dat u deze site bezoekt.