Waar ben je naar op zoek?

Veranderagenda op Koers

Na een turbulente periode presenteert Samen Veilig Midden-Nederland in het voorjaar van 2019 een Veranderagenda. Een ambitieus plan om als lerende organisatie het vertrouwen van cliënten en opdrachtgevers te herstellen. In 2021 vormt de Veranderagenda de basis van een nieuwe koers: Samen op weg naar een duurzaam cliëntgerichte en lerende organisatie; samen veilig.

Bij haar komst in maart 2020 ziet de nieuwe bestuursvoorzitter Krijnie Schotel, dat Samen Veilig Midden-Nederland hard werkt aan veranderingen en soms vastloopt in de beste bedoelingen. Ze verkent met collega-bestuurder Paul Janssen welk pad de organisatie zou moeten inslaan om de gewenste veranderingen effectief en passend tot stand te brengen. Ze komen tot een nieuwe koers.

In gesprek met Kevin Scholte legt Krijnie het Koersprogramma Samen op weg naar een duurzaam cliëntgerichte en lerende organisatie; samen veilig uit. We zijn op koers om samen met het netwerk rondom onze cliënten, samen met onze medewerkers en met andere hulpverlenende instanties te werken aan herstel van veiligheid.

Team Communicatie

Podcast op Soundcloud:

Video-interview op YouTube: