Waar ben je naar op zoek?

Vergadering Cliëntenraad in het teken van afscheid nemen

Tijdens de vergadering op woensdagavond 20 november nam Samen Veilig Midden-Nederland afscheid van negen leden van de Cliëntenraad.

De zittingstermijn van deze leden is verstreken en vandaar dat het tijd was om afscheid te nemen. Gelukkig is er veel energie gestoken in het werven van nieuwe leden en bestaat de nieuwe Cliëntenraad nu uit vier leden en twee aspirant-leden.

Aanwezigheid Raad van Toezicht en Bestuur
Tijdens het eerste deel van de vergadering schoven Mohamed Sini en Anneke Menger vanuit de Raad van Toezicht en Paul Janssen vanuit het Bestuur aan. Er werd gesproken over de rol die de Cliëntenraad kan spelen in het vergroten van het vertrouwen van cliënten in onze organisatie. Tal van ideeën zijn besproken van een anti-stigma tour rondom jeugdzorgkinderen en jeugdzorgouders tot aan een buddy-systeem voor cliënten en een media-optreden door de Cliëntenraad.

Daarnaast is gesproken over de vacature voor de bestuursfunctie en wat de Cliëntenraad daarbij belangrijk vindt en kan betekenen.

Diverse activiteiten
Op de agenda stond verder o.a. het Open Podium. Verschillende cliëntenraadsleden waren hierbij aanwezig. De grote meerwaarde was toch vooral dat er begrip over en weer ontstond. Ook bij de Leersessie klachten werd nog even stil gestaan.

Tot slot
De vergadering werd geëindigd met de opmerking dat deze Cliëntenraad een bijzondere groep mensen is en dat dit ook werd opgemerkt door bijvoorbeeld de Raad van Toezicht tijdens hun jaarlijkse bezoeken aan de Cliëntenraad. Veel leden hadden moeite om afscheid te nemen en dat toont hun betrokkenheid. De ‘oude’ Cliëntenraad werd bedankt voor hun inzet, betrokkenheid en positief-kritische blik.

Zie ook de blog van Mijke Schoonmade van Leeuwen. Zij nam afscheid tijdens de vergadering en blikte terug op haar tijd bij de Cliëntenraad.

Ook lid worden?
Iedereen die direct betrokken is of was bij de begeleiding door SAVE of Veilig Thuis Utrecht kan lid worden van de Cliëntenraad. Dit zijn kinderen van 12 jaar of ouder, ouders, verzorgers en grootouders. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris van de Cliëntenraad Barbara Speet via clientenraad@samen-veilig.nl. Voorwaarden zijn onder andere dat de cliënt in staat is op een positief kritische manier mee te kunnen denken met de organisatie en genoeg afstand kan nemen van zijn of haar ervaringen met SAVE of Veilig Thuis Utrecht om dit te kunnen doen.