Waar ben je naar op zoek?

Vergadering cliëntenraad in het teken van Veranderagenda

Woensdagavond 17 juni jl. vond voor de derde keer dit jaar het overleg met de cliëntenraad plaats. Hierbij aanwezig was een nieuw aspirant-lid. Naast een aantal ‘technische’ zaken zoals de nieuwe medezeggenschapsregeling en het voorzitterschap van de cliëntenraad stond deze avond vooral in het teken van de Veranderagenda.

Veranderagenda
Petra, lid cliëntenraad, vertelt: “De Veranderagenda beschrijft op welke manier Samen Veilig Midden-Nederland wil realiseren dat zij in haar handelen steeds vertrekt vanuit het perspectief van cliënten. De gemeenten en Samen Veilig willen onafhankelijk laten vaststellen of Samen Veilig vooruitgang boekt met de Veranderagenda. Daartoe hebben ze Verwey Jonker Instituut gevraagd dit te onderzoeken. De cliëntenraad spreekt binnenkort met het Instituut over hoe zij de voortgang ziet.”

Cliëntenraad in gesprek met journalist
Ook journalisten zijn benieuwd naar de vraag of Samen Veilig Midden-Nederland haar werk doet in het belang van cliënten. De cliëntenraad is enige tijd geleden benaderd door een journalist van RTV Utrecht die graag wil weten hoe zij haar rol invult. Petra: “Deze journalist heeft eerder behoorlijk kritische stukken over de organisatie gepubliceerd. De cliëntenraad vindt het belangrijk om haar werk transparant te doen en heeft er daarom voor gekozen het gesprek aan te gaan. Het was een goed interview, waarin we als cliëntenraad hebben kunnen uitleggen hoe we werken aan het doel om onze ervaring met Samen Veilig Midden-Nederland in te zetten voor de verbetering van de dienstverlening voor cliënten. We wachten met vertrouwen het artikel af.”


Ook lid van de cliëntenraad worden?
Iedereen die direct betrokken is of was bij de begeleiding door SAVE of Veilig Thuis Utrecht kan lid worden van de cliëntenraad. Dit zijn kinderen van 12 jaar of ouder, ouders, verzorgers en grootouders. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad Barbara Speet via clientenraad@samen-veilig.nl. Voorwaarden zijn onder andere dat de cliënt in staat is op een positief kritische manier mee te kunnen denken met de organisatie en genoeg afstand kan nemen van zijn of haar ervaringen met SAVE of Veilig Thuis Utrecht om dit te kunnen doen.