Waar ben je naar op zoek?
Informatie voor volwassenen

Hulp door SAVE

Er zijn zorgen over de veiligheid van uw kind. Of uw kind heeft een overtreding begaan en is in aanraking gekomen met Justitie. Daarom is het SAVE-team bij u in de buurt ingeschakeld. U krijgt dan te maken met een medewerker van Samen Veilig Midden-Nederland: de medewerker SAVE.

Deze medewerker SAVE gaat samen met u werken aan een veiligere omgeving voor uw kind. De medewerker SAVE werkt samen met uw hulpverlener van het lokale team, zodat u uw verhaal niet steeds opnieuw hoeft te vertellen.

Onderzoek

De medewerker SAVE doet onderzoek naar de opvoedingssituatie en gaat met u op zoek naar oplossingen die de zorgen over uw kind(eren) verminderen.
Hij stelt vragen aan u en uw gezin, zodat hij begrijpt wat voor iedereen belangrijk is.
U bespreekt samen:

  • Wanneer zijn de zorgen begonnen?
  • Wat heeft u al geprobeerd om de zorgen aan te pakken?
  • Wat vindt u goed gaan? En hoe komt dat denkt u?
  • Wat is er volgens u nodig om uw kind veilig te laten opgroeien?
  • Wie is er belangrijk voor u en uw kind?
  • Wie in uw netwerk (familie, vrienden, buren etc.) kan meedenken en meehelpen?
  • Is er ook nog professionele hulp nodig voor uw gezin? Welke?
  • Als uw kind een strafbaar feit heeft gepleegd, wat is er nodig om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt?

Plan

Samen maakt u een plan. Dit doet u met uw gezin, de medewerker SAVE en eventueel uw hulpverlener van het lokale team.
U mag dit plan ook samen maken met andere mensen die uw gezin willen helpen en die belangrijk voor u zijn. Dit noemen we het netwerk.
Als er vóór de betrokkenheid van SAVE al een plan is gemaakt, dan bouwt de medewerker SAVE daar met u op voort.

In het plan staat wat u wilt bereiken en hoe u dat gaat doen. Als de medewerker SAVE de situatie voor uw kind niet veilig genoeg vindt, kan hij voorwaarden stellen aan het plan.
Die voorwaarden gaan over zaken die in ieder geval aangepakt moeten worden. In het plan staat dan ook hoe u samen aan die voorwaarden gaat voldoen. Het plan is pas klaar als iedereen het een goed plan vindt.

Aan de slag

Samen gaat u aan de slag met de stappen uit het plan. U krijgt daarbij begeleiding van uw netwerk, een hulpverlener uit het lokale team of van de medewerker SAVE.

De medewerker SAVE houdt goed in de gaten of alles volgens het plan verloopt. Als er in de loop van de tijd belangrijke dingen verbeteren of veranderen, past u samen met de medewerker SAVE en uw netwerk het plan aan.

Als de situatie voor uw kind voldoende is verbeterd, dan trekt de medewerker SAVE zich terug. U kunt dan zelf verder met hulp van mensen die belangrijk voor u zijn en/of de hulpverlener van het lokale team.
Als de situatie niet verbetert, blijft de medewerker SAVE betrokken. De medewerker kan nieuwe voorwaarden stellen of een onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis aanvragen.