Waar ben je naar op zoek?
Voor jongeren

Voogdij

Als ouders kinderen krijgen, verwachten ze dat ze hun kinderen zelf gaan opvoeden. Maar soms loopt het anders. Ouders kunnen overlijden. Soms kunnen ouders de opvoeding van hun kind niet meer aan. Toch moet er ook dan iemand zijn die in de gaten houdt of het goed met je gaat, Iemand die belangrijke beslissingen voor jou kan nemen.

Als je ouders dat niet meer kunnen, kan de kinderrechter bepalen, dat een instelling voor jeugdbescherming de verantwoordelijkheid voor jouw opvoeding op zich moet nemen om er zorg voor te dragen dat
jij goed kunt opgroeien.

Samen Veilig Midden-Nederland is zo’n insteling. De kinderrechter legt dan een voogdijmaatregel op en wijst Samen Veilig Midden-Nederland aan als jouw voogd. feitelijk heb je dan een instelling als voogd.  maar dan is niet het kantoor of de directeur jouw voogd. Een medewerker van Samen Veilig, de medewerker SAVE,  is dan jouw voogd.

Je voogd gaat jou vooral helpen: helpen om voor jou een goede plek te vinden om te wonen en zorgen dat er nagedacht wordt over je toekomst. Je voogd maakt samen met jou een plan. Samen bekijken jullie of er nog familie, vrienden of andere mensen zijn die kunnen helpen bij jou opvoeding. Je voogd maakt afspraken met iedereen die betrokken is, afspraken over wat er moet gebeuren en wie wat gaat doen.

Je voogd neemt ook alle beslissingen die met jouw opvoeding te maken hebben. Beslissingen die je ouders anders zouden nemen. Bijvoorbeeld naar welke school je gaat. Bijvoorbeeld over of jij een bankrekening mag openen en hoe je die gaat gebruiken. Natuurlijk bespreekt je voogd die besluiten eerst samen met jou. Jullie praten erover zodat je voogd weet hoe jij erover denkt. Bij je voogd kun je dus terecht met vragen of als je problemen hebt. Doe dat gerust, rare vragen bestaan niet!

Waar ga ik wonen?

Als jij onder voogdij gesteld bent, dan zal dat vrijwel zeker betekenen dat je bij pleegouders komt te wonen, of in een (leef-)groep met andere kinderen en jongeren. Samen met je voogd bekijk je welke plekken er zijn en welke plekken bij jou passen.

Leven jouw ouders nog?

Als je ouders nog leven, dan krijg je de gelegenheid om ze te spreken en op te zoeken, als dat tenminste goed en veilig is voor jou. Want ook al woon je niet meer thuis, je ouders blijven wel je ouders. Je voogd bekijkt met jou op welke manier je in contact blijft met je ouders. Je voogd overlegt ook met je ouders.
Als het onveilig is voor jou om je ouders te spreken, dan zal je voogd tegen je ouders zeggen dat ze geen contact met jou mogen opnemen en jou niet mogen bezoeken. Je voogd controleert dit ook.

Hoe lang duurt de voogdij?

Je kunt onder voogdij blijven totdat je achttien jaar bent. Maar Samen Veilig Midden-Nederland hoeft niet altijd per se jouw voogd te blijven. Je pleegouder of iemand van jouw familie kan op een gegeven moment de voogdij overnemen. Daarom bekijkt je voogd van Samen Veilig Midden-Nederland ook regelmatig samen met jou of er iemand is die jij vertrouwt en die jouw voogd zou kunnen worden. Iemand waar je vaker contact mee kunt hebben en die je ook meer op dagelijkse basis met raad en daad bij kan staan. Als er zo iemand is, dan kun je soms ook daar gaan wonen. Is er niemand, dan blijft de medewerker jouw voogd.

Zodra jij 18 jaar wordt stopt de voogdij. Volgens de wet ben jij dan volwassen en is een voogd niet meer nodig. Je kunt dan zelf alle beslissingen nemen. Als het goed is heb je dan goed contact met andere volwassenen die jou kennen en je advies kunnen geven.