Waar ben je naar op zoek?

Gesloten jeugdzorg

Jouw problemen en de problemen bij jou thuis zijn zo groot, dat er ernstige zorgen zijn over jou. Daarom is aan de kinderrechter een ‘machtiging gesloten plaatsing’ is gevraagd. Daarmee geeft de kinderrechter opdracht om jou te gaan behandelen in een instelling. Wat gebeurt er dan?

Als de rechter de machtiging gesloten plaatsing geeft, dan ga jij naar een Jeugdzorg Plus instelling. Daar ga je tijdelijk wonen. In de instelling krijg je ook een  behandeling om jouw problemen aan te pakken. Let op: Jeugdzorg Plus is geen straf! Het is een vorm van zorg.

Je behandeling is bedoeld om jouw situatie te verbeteren en de zorgen weg te nemen. De behandeling gaat ervoor zorgen dat het beter met je gaat. Nu en voor de toekomst.

Je woont tijdens de behandeling in de instelling en mag daar ook niet zomaar uit. Daarom wordt Jeugdzorg Plus ook wel ‘gesloten jeugdzorg’ genoemd.
De deur van de instelling kan letterlijk op slot. Dat gebeurt omdat jij de behandeling af moet maken en niet weg mag lopen. Het is echt de enige manier om jou te helpen en te zorgen dat het beter met je gaat. Om jouw problemen aan te pakken. Als de rechter dat niet zeker weet, geeft hij ook geen machtiging.

Behandeling

In de instelling krijg je een eigen plan van aanpak. Daarin staat welke behandeling jij nodig hebt. Dat hangt af van jouw gedrag en van de problemen die er zijn. In de behandeling werken jullie aan jouw toekomst. Met de hulpverleners zorg je dat je iets leert of gaat doen wat jij leuk vindt en wat handig is voor later. Jullie zoeken een opleiding of gaan op zoek naar werk. Ook bekijken jullie of er nog hulp nodig is als je klaar bent met de behandeling in de instelling.

Aan het begin van je behandeling zit je op een gesloten afdeling. Je mag veel niet. Door jouw gedrag kan het zijn dat je alleen geplaatst moet worden, alleen zonder contact met anderen op jouw afdeling of met je ouders. Ook kan het zijn dat je vanwege jouw gedrag niet mag bellen, je mobiel niet mag gebruiken en het internet niet mag gebruiken.

Als de behandeling goed helpt, mag je beetje bij beetje steeds meer. Jullie werken er aan dat je steeds een beetje meer vrijheid krijgt en steeds een beetje meer mag. Als het goed gaat mag je dan zelfs op verlof. Je kunt dan bijvoorbeeld een weekend naar huis.
Maar als het niet goed gaat en het is nodig, kan het ook zijn dat je toch weer minder mag en weer achter gesloten deuren behandeld gaat worden.

De machtiging gesloten plaatsing stopt als het zo goed gaat dat je niet meer in een gesloten instelling behandeld hoeft te worden.

Regels

Elke Jeugdzorg Plus instelling heeft regels opgesteld over bijvoorbeeld bezoek en verlofregelingen. Via de medewerker van Samen Veilig of via de instelling krijgen jullie deze regels. Je kunt er ook zelf om vragen bij de instelling waar je behandeld wordt.