Waar ben je naar op zoek?

Jeugdbeschermingstafel

Er zijn zorgen over jouw veiligheid en ontwikkeling. Deze zijn ernstig en/of bestaan al langere tijd. Aan de Jeugdbeschermingstafel worden deze zorgen met jou en je ouders besproken.

Wat is de Jeugdbeschermingstafel?

Samen Veilig Midden-Nederland organiseert de Jeugdbeschermingstafel omdat de zorgen niet (genoeg)afnemen. Tijdens de Jeugdbeschermingstafel overleggen we met elkaar hoe er verandering kan komen. Misschien zijn er mogelijkheden die we nog onvoldoende bekeken hebben.

Samen Veilig nodigt ook de Raad voor de Kinderbescherming uit voor het overleg. In het overleg kan worden besloten dat de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek gaat doen. De Raad gaat in het onderzoek na of verplichte hulp nodig is om tot verandering te komen en de zorgen te verminderen.
In dat geval verzoekt de Raad aan de Kinderrechter om een maatregel van kinderbescherming op te leggen. Het is daarom belangrijk dat jij en je ouders aanwezig zijn bij het overleg.

Wie zitten er aan de Jeugdbeschermingstafel?

  • Jij (als jongere van 12 jaar of ouder) als je dit wilt. Je kunt dan, in overleg, iemand meenemen die je steunt of je helpt jouw mening onder woorden te brengen.
  • Jouw ouder(s), eventueel met een persoon die zij vertrouwen.
  • De medewerker, je contactpersoon, van Samen Veilig die zorgen heeft over jou of je gezin.
  • Een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Eventueel de hulpverlener van het Lokale Team die jou en je gezin helpt (indien jij en je ouder(s) hiervoor toestemming geven).
  • Een voorzitter van Samen Veilig die leiding geeft aan het overleg.

Al deze mensen hebben dezelfde informatie gehad om zich voor te bereiden. Informatie over de zorgen die er over jou of jouw gezin zijn.,

Hulpverleners en vertrouwenspersonen kunnen alleen aansluiten of informatie ontvangen als jij (als jongere van 12 jaar of ouder) hiermee akkoord gaat.

Hoe werkt de Jeugdbeschermingstafel?

Als je bij het overleg bent, heb je vooraf apart een kort gesprek met de medewerker van Samen Veilig.
Dit gesprek is om uit te leggen wat je van het overleg kan verwachten.

Tijdens het overleg vertelt de medewerker van Samen Veilig waar hij/zij zich zorgen over maakt en ook wat er
volgens hem of haar nodig is. Jouw mening is ook heel belangrijk. Je kunt aangeven hoe jij tegen de huidige situatie aankijkt en wat jij denkt dat er nodig is voor de toekomst.

Nadat iedereen zijn verhaal heeft kunnen vertellen, zal de medewerker van Samen Veilig vertellen wat hij/zij zal gaan doen. Er kunnen ook afspraken worden gemaakt over wat er nodig is en waar iedereen zich aan moet houden.

Het overleg duurt ongeveer één uur.
Als je niet bij het overleg wilt zijn, zal de medewerker vooraf vragen naar jouw mening.

Na de Jeugdbeschermingstafel

Je krijgt na het overleg de gemaakte afspraken toegestuurd.

De informatie over de melding en de gemaakte afspraken worden ook bewaard in je dossier bij Samen Veilig.