Waar ben je naar op zoek?

Jeugdreclassering

Jij bent in aanraking gekomen met politie of justitie. Bijvoorbeeld omdat je ingebroken hebt of iets gestolen hebt. Je hebt iets vernield of je hebt iemand lastiggevallen. Misschien heb je zelfs geweld tegen iemand gebruikt. De kinderrechter kan je dan een straf opleggen: een boete, taakstraf of een gevangenisstraf.

Vaak krijg je dan ook een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd. De Raad voor de Kinderbescherming heeft dit aan de rechter gevraagd. Of de rechter heeft het zelf besloten.

Als je een jeugdreclasseringsmaatregel hebt gekregen, dan krijg je begeleiding door de jeugdreclassering. Die begeleiding moet ervoor zorgen dat jij geen strafbare feiten meer pleegt, dat je niet opnieuw de fout ingaat.

Er zijn verschillende jeugdreclasseringsmaatregelen. Welke jij hebt gekregen hangt af van het delict dat je hebt gepleegd en van hoe je strafzaak bij de rechter is gelopen.

Hier lees je meer over de verschillende jeugdreclasseringsmaatregelen en de begeleiding die je dan krijgt: