Waar ben je naar op zoek?

Gedragsbeïnvloedende maatregel

Jij hebt een ernstig delict gepleegd of hebt al vaker een strafbaar feit gepleegd. Daarom heb je een persoonlijkheidsonderzoek (PO) gehad. Daaruit blijkt je gedragsproblemen hebt en ook dat er problemen op andere gebieden zijn. Daarom heeft de kinderrechter jou een gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd. Dit is een zware strafmaatregel.

De gedragsbeïnvloedende maatregel betekent dat je behandeld gaat worden voor de gedragsproblemen. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je om kunt gaan met agressie en je leert hoe je agressie kunt beheersen. Of je moet leren om discipline te ontwikkelen. Of hoe je leert respect te tonen en werkt aan je sociale vaardigheden.

Je behandeling is maatwerk en richt zich op jee gedragsproblemen. Vaak praat je daarom ook met een psycholoog.
Ook je ouder(s) krijgen hulp, bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning.

De behandeling moet jouw gedrag verbeteren en zorgen dat je niet opnieuw de fout in gaat.

Begeleiding

Tijdens de behandeling krijgen jij en je ouder(s) begeleiding door iemand van de jeugdreclassering. Dit is een medewerker van Samen Veilig Midden-Nederland, de medewerker SAVE.

De begeleiding is intensief.  Je maakt afspraken met de medewerker en stelt doelen. De medewerker controleert streng of jij je aan de afspraken houdt. je mag tijdens de begeleiding en behandeling geen drugs of alcohol gebruiken. De medewerker controleert dit door regelmatig je urine te testen. Je bent verplicht om altijd bereikbaar en controleerbaar te zijn. De politie kan ook ’s nachts langskomen om je te controleren.

Je krijgt een strak weekrooster en geen vrijheden. Je bent verplicht om naar school of werk te gaan. je werkt hard aan je gestelde doelen, bijvoorbeeld het halen van een diploma, het vinden van een baan, beter om kunnen gaan met boosheid of een betere relatie met je ouder(s). Je bespreekt regelmatig met de medewerker hoe het gaat. Je ouders werken mee aan het behalen van jouw doelen. De medewerker praat daarom ook met hen over hoe het met jou gaat. De medewerker praat daarnaast ook met de politie, je  school of je baas.

Afspraak = afspraak

Je bent verplicht om je aan alle afspraken te houden. De medewerker controleert dit streng. Houd jij je niet aan de afspraken? Ga je niet naar de behandelingen of werk je niet mee? Dan meldt de medewerker dit bij de rechter. De rechter beslist dan welke straf je krijgt. Dat kan onvoorwaardelijke gevangenisstraf zijn. Je moet dan naar de gevangenis.

De gedragsbeïnvloedende maatregel duurt maximaal een jaar en kan verlengd worden.