Waar ben je naar op zoek?

ITB CRIEM

Jij hebt een niet westerse achtergrond en bent voor het eerst in aanraking gekomen met de politie, of je hebt een paar lichte strafbare feiten gepleegd. Daarom heeft de kinderrechter of de Officier van Justitie de maatregel ITB-CRIEM* opgelegd.

ITB-CRIEM is een jeugdreclasseringsmaatregel. Je bent aangemeld bij de jeugdreclassering en krijgt begeleiding door een medewerker van deze afdeling. Dat is een medewerker van Samen Veilig Midden-Nederland, de medewerker SAVE.

ITB-CRIEM geeft jou de kans om je leven op orde te brengen en een nieuwe start te maken, zonder criminaliteit. Bij ITB CRIEM krijg je daarom drie maanden intensieve begeleiding door de medewerker SAVE. Na die drie maanden gaat de begeleiding over in een minder intensieve vorm.

Zo werkt ITB-CRIEM

 1. Persoonlijke begeleider
  Je krijgt een persoonlijke begeleider. De medewerker helpt jou om je problemen aan te pakken. Dat gaat niet alleen over de criminaliteit en/of de strafbare feiten. Ook school of werk, geld, de relatie met je ouders, familie en vrienden leveren moeilijkheden op. Dat pakt de medewerker samen met jou aan.
 2. Samen afspraken maken
  Je hebt minimaal twee keer per week contact met de medewerker. De medewerker heeft ook contact met je ouder(s) en andere mensen waar jij in je leven mee te maken hebt. Jullie maken afspraken over werk, (bij)scholing, vrijetijdsbesteding, dagindeling, geld, huisvesting en bijvoorbeeld de omgang met je ouder(s). De medewerker kijkt ook naar je sociale vaardigheden, je gedrag en je vrienden.
  Jullie maken afspraken over wat er anders moet en hoe je dat gaat doen. Je moet je aan die afspraken houden. Doe je dat niet? Dan stopt de begeleiding en beslist de kinderrechter wat er verder met je gaat gebeuren.
 3. Begeleiding voor je ouder(s)
  Het contact met je ouder(s) is bij ITB-CRIEM heel belangrijk. De medewerker helpt je ouder(s) om jou op een goede manier op te voeden in de Nederlandse maatschappij. Bijvoorbeeld door de problemen die zij tegenkomen te bespreken en aan te pakken, door samen met je ouder(s)u naar school te gaan en hen aan te moedigen om de Nederlandse taal te leren. Zo leren ze jou beter begrijpen en raken zij meer betrokken bij jouw leven.
 4. Doelen bereiken
  Je hebt met de medewerker duidelijke afspraken gemaakt over de doelen die bereikt moeten worden. En over hoe je dat gaat doen. De medewerker controleert of jij je aan de afspraken en regels houdt. Daarom heb je vaak contact en heeft de medewerker ook regelmatig contact met je ouders, school of je werk.

Afkortingen:

 • ITB staat voor Individuele Traject Begeleiding.
 • CRIEM staat voor Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden.