Waar ben je naar op zoek?

ITB Plus

Jij bent al vaker met Justitie in aanraking geweest. Je hebt ernstige delicten gepleegd. De kinderrechter heeft je daarom zes maanden ITB-PLUS* opgelegd. Je krijgt daarom nog geen gevangenisstraf, maar begeleiding van een medewerker jeugdreclassering van Samen Veilig Midden-Nederland. Deze medewerker begeleidt en controleert jou een half jaar lang streng en werkt daarbij samen met politie en Justitie.

De medewerker zoekt uit of jij en je ouder(s) gemotiveerd zijn om mee te werken aan de begeleiding. Dat is zo en jullie hebben besloten om mee te werken. De medewerker maakt een plan en dat heb jij ondertekend. dan kan de begeleiding beginnen.

Die begeleiding verloopt in drie fasen.
Als jij je aan de afspraken houdt en alles verloopt volgens plan, dan krijg je steeds meer vrijheden.

Fase 1:

In de eerste maand krijg je een strak weekrosster en geen vrijheden.

  • Je moet je aan het rooster houden en mag er niet van afwijken. Je ouder(s), de politie en je school zijn op de hoogte van jouw rooster.
  • Je mag geen drugs of alcohol gebruiken. De medewerker controleert dit door je urine te testen.
  • Je bent verplicht om naar school of werk te gaan.
  • Je bent verplicht om altijd bereikbaar en controleerbaar te zijn.

De medewerker controleert intensief of jij je aan de afspraken houdt. De politie kan ’s nachts ter controle langs kan komen. Ook je ouder(s) worden ingezet om jou te controleren en te rapporteren aan de medewerker.

Fase 2:

Als Fase 1 goed is gegaan, krijg je in de volgende maanden langzaam iets meer vrijheden. Je werkt samen met je ouder(s) aan de afgesproken doelen. Bijvoorbeeld: het behalen van een diploma en het vinden van een baan, het beter leren omgaan met boosheid en het verbeteren van de relatie met je ouder(s). Soms krijgen jij en je ouder(s) hier extra hulp bij van een andere hulpverlener. Regelmatig bespreek je met de medewerker hoe het gaat. De medewerker praat ook met je ouder(s), de politie, je school of je werk over hoe het gaat.of baas.

Fase 3

Gaan Fase 1 en Fase 2 goed, dan krijg je nog anderhalf jaar gewone begeleiding door een medewerker van de jeugdreclassering.

Afspraak = afspraak

ITB-PLUS is niet vrijblijvend. Je bent verplicht je aan alle afspraken te houden. Doe je dat niet? Dan krijg je geen nieuwe vrijheden of er worden vrijheden ingetrokken. Bovendien krijg je een officiële waarschuwing van de medewerker of Officier van Justitie. Je krijgt dan nog één kans. Houd je je weer niet aan afspraken? Dan stopt het ITB-traject. De rechter gaat jouw situatie dan opnieuw beoordelen en een andere straf opleggen. Een gevangenisstraf behoort dan zeker tot de mogelijkheden. Dat jij je niet aan de afspraken gehouden hebt telt ook zwaar mee in het besluit van de rechter.