Waar ben je naar op zoek?

Spelregels maken van beeld- & geluidopnamen

Voor het opnemen van een gesprek hanteert SAVE de volgende spelregels:

  1. Een geluidsopname maken van een gesprek hoeft niet stiekem. Ben jij zelf bij een gesprek? Dan mag je dat gesprek opnemen. Alle anderen die bij het gesprek zijn moeten daar wel toestemming voor geven.
    Geeft iemand geen toestemming? Of is het schadelijk voor een kind dat nog minderjarig is? dan mag je het gesprek niet opnemen. Als je een gesprek niet op mag nemen, dan kun je bijvoorbeeld iemand meenemen naar het gesprek. Die kan dan meeluisteren.
  2. Je mag niks opnemen op film. Dat heeft te maken met het portretrecht. Maak je toch beeldopnames? Dan is dat strafbaar.
  3. Heeft de medewerker nog niet gezegd dat je een geluidsopname van het gesprek mag maken? Zeg dan zelf dat je een geluidsopname gaat maken van het gesprek. Als dat meteen geregeld is, dan is het gesprek ook rustiger.
  4. Als jij een geluidsopname maakt van het gesprek, dan doen wij dat ook. Onze geluidsopname nemen wij op in jouw dossier.
  5. Wil jij knippen of plakken in de geluidsopname die je gemaakt hebt? Dan mag dat alleen als je dat aan de medewerker verteld hebt voordat je dat gaat doen.
  6. Je mag de geluidsopname van het gesprek nooit aan mensen geven die niet bij het gesprek waren. Ook een geschreven verslag van het gesprek mag nooit aan mensen gegeven worden die niet bij het gesprek waren. Dat mag alleen als je daar toestemming voor hebt gekregen van iedereen die bij het gesprek was.
  7. Met de mensen die bij het gesprek zijn maak je afspraken over het maken van een geluidsopnamen. Die afspraken schrijf je op of je spreekt ze in bij de geluidsopname van het gesprek.
  8. Heb respect voor elkaar. Gebruik jij de geluidsopname niet respectvol en beledig jij iemand daarmee of lijdt iemand daardoor schade?  Dan is dat strafbaar.

Wij snappen dat het belangrijk is om terug te kunnen horen wat er gezegd is in een gesprek. Maak samen goede afspraken over het maken van een geluidsopname. Zo kom je ook samen tot een goed gesprek. Bespreek daarom eerst wat je van elkaar kunt verwachten bij een gesprek en wat de mogelijkheden zijn om dit op te nemen.