Waar ben je naar op zoek?

Advies & ondersteuning bij jouw rechten

Naast de Cliëntenraad kunnen ook deze organisatie opkomen voor jouw belang. je kunt bij hen terecht voor advies en ondersteuning.

 • De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
  Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een onafhankelijke organisatie. Zij kunnen je ondersteunen bij het behartigen van jouw belangen.
  Bij het AKJ werken onafhankelijke vertrouwenspersonen. Dus hij of zij werkt niet bij Samen Veilig Midden-Nederland.
  De vertrouwenspersoon kan je helpen als er dingen in je hulpverlening niet lopen zoals je dat zou willen. De vertrouwenspersoon bekijkt dan met jou wat er aan de hand is. Als jullie dat weten helpt de vertrouwenspersoon je om dit met de medewerker te bespreken.
  De vertrouwenspersoon kan je ook helpen bij het indienen van een klacht.
  Meer informatie: www.akj.nl
 • De Kinderombudsman
  De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door bijvoorbeeld organisaties in de jeugdzorg. De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen. De Kinderombudsman adviseert gevraagd en ongevraagd het parlement en organisaties en maakt mensen bewust van kinderrechten.
  Meer informatie: www.dekinderombudsman.nl