Waar ben je naar op zoek?

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling is een ouderwets woord. Het betekent eigenlijk: iemand kijkt mee met je ouders en let op of het goed met jou gaat. Hier lees je meer over hoe dat gaat.

Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld. De ondertoezichtstelling is bedoeld om te zorgen dat jij veilig op kunt groeien. De ondertoezichtstelling noemen wij ook wel een OTS.

Als je onder toezicht bent gesteld, krijg je een gezinsvoogd. Dit is een medewerker van het SAVE-team bij jou in de buurt, de medewerker SAVE. Die gaat aan de slag om jouw situatie te verbeteren. De medewerker SAVE mag zich bemoeien met jouw opvoeding. Hij of zij zal regelmatig met jou en je ouders overleggen hoe het nu verder moet. De medewerker helpt jou en je ouders bij het aanpakken van de problemen die er zijn.

De medewerker SAVE komt eerst kennismaken met jou en je ouders. Soms ken je de medewerker al omdat hij of zij al bij jullie thuis kwam toen er nog geen ondertoezichtstelling was. De medewerker SAVE legt jullie nog een keer goed uit wat een ondertoezichtstelling is. Samen zoeken jullie naar een manier om de zorgen aan te pakken. Wat gaat er goed? Wat moet anders? De medewerker stelt daarom veel vragen. Hij of zij kan ook even apart met jou praten.

Plan

Daarna maken jullie een plan. Dat doe je samen met je gezin. De medewerker SAVE kan jullie helpen. Wordt jouw gezin ook geholpen door andere hulpverleners? Ook zij kunnen helpen bij het maken van het plan. Maar ook familie, vrienden of buren mogen jullie helpen met het plan.

In dat plan spreken jullie af wat jullie gaan doen om het thuis beter te regelen. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het beter gaat met jou? Wat moet je daarvoor doen? Wat heb je daar bij nodig? Daar gaat het plan over. De medewerker SAVE stelt voorwaarden stellen aan het plan. Hij of zij noemt dingen die jullie in ieder geval moeten veranderen. Je spreekt met elkaar af hoe je die dingen gaat aanpakken.

Als het plan klaar is gaan jullie aan de slag. Stap voor stap werken jullie aan de dingen die je in het plan met elkaar afgesproken hebt. Daar krijgen jullie hulp bij. Dat kan hulp van familie, vrienden en buren zijn. Maar ook hulp van hulpverleners uit jouw woonplaats of van de medewerker SAVE.

De medewerker SAVE houdt goed in de gaten of alles loopt zoals jullie het afgesproken hebben. De medewerker SAVE bekijkt met jullie ook of iemand in jullie omgeving kan helpen, iemand die jullie gezin goed kent en die jullie vertrouwen. De medewerker SAVE kan ook extra hulp inschakelen. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld hulp aan huis, ondersteuning in de opvoeding of bijvoorbeeld psychologische hulp. Gaan je ouders scheiden of zijn ze dat al? Dan kan het ook bijvoorbeeld hulp bij de scheiding zijn.

De medewerker SAVE bewaakt goed of het plan werkt en of jullie je aan de afspraken houden.  Als er in de loop van de tijd belangrijke dingen verbeteren of veranderen, passen jullie samen het plan aan.

De kinderrechter bekijkt steeds na een jaar of de ondertoezichtstelling nog langer nodig is voor jouw veiligheid.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een Ondertoezichtstelling?

De kinderrechter spreekt de ondertoezichtstelling voor maximaal 1 jaar uit.
Na een jaar kan de medewerker SAVE aan de kinderrechter vragen om de ondertoezichtstelling te verlengen.
De kinderrechter zal dit dan opnieuw beoordelen. kind en ouders mogen dan ook zelf vertellen hoe zij hier over denken.

De ondertoezichtstelling stopt als de kinderrechter het thuis veilig genoeg vindt. En als hij of zij ziet dat de ouders er zelfstandig voor kunnen zorgen dat het veilig blijft.

De ondertoezichtstelling eindigt in ieder geval als het kind dat onder toezicht staat 18 jaar wordt.

Blijf ik thuis wonen als ik onder toezicht sta?

Vaak denken mensen dat je thuis weg moet als je onder toezicht staat. en dat jij je ouders niet meer mag zien. dat is meestal niet het geval.
Hoe zit dit dan?
Als jij onder toezicht bent gesteld zijn er drie mogelijkheden:

  1. Heel vaak blijven kinderen met een ondertoezichtstelling gewoon thuis wonen. Eventueel met extra afspraken over opvang na schooltijd, of een logeeradres.
  2. Het komt ook wel voor dat kinderen voor kortere of langere tijd ergens anders gaan wonen – en dat ouders hiervan op de hoogte zijn. We zoeken dan een plekje bij familie of vrienden waar jij je thuis voelt. Als zo’n tijdelijke plek er niet is, kijken we of je tijdelijk in een pleeggezin of in een leefgroep kunt wonen.
  3. Als er acuut gevaar is dan ga jij, ook zonder de toestemming van je ouders, naar een ander adres, soms zelfs een geheim adres. Zo’n uithuisplaatsing vindt niemand fijn, maar soms is het helaas nodig voor je eigen veiligheid.

Een uithuisplaatsing is bijna altijd tijdelijk. Zodra het thuis beter gaat en veilig genoeg is voor jou, ga je weer thuis wonen.

Wat is een voorlopige Ondertoezichtstelling?

In geval van een crisis kan de situatie zo gevaarlijk zijn voor een kind dat de Raad voor de Kinderbescherming meteen wordt ingeschakeld.
Zij vragen aan de kinderrechter om direct de situatie te beoordelen. De rechter kan dan een voorlopige ondertoezichtstelling opleggen (ook wel afgekort als VOTS).

De voorlopige ondertoezichtstelling mag maximaal drie maanden duren. In die drie maanden onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming de opvoedingssituatie. Op grond van dit onderzoek besluit de rechter of de voorlopige ondertoezichtstelling wordt omgezet in een reguliere ondertoezichtstelling.

Tijdens dit onderzoek werkt de medewerker SAVE met het gezin aan een veilige situatie voor het kind. De aanpak is vergelijkbaar met de aanpak bij een ondertoezichtstelling.