Waar ben je naar op zoek?

Verwijsindex

Soms heb je als kind of jongere met verschillende instanties te maken. Het is belangrijk dat hulpverleners en begeleiders die bij jouw gezin betrokken zijn, dit van elkaar weten. Zo werken ze niet langs elkaar heen en kunnen ze jou zo goed mogelijk helpen. Daarom registreren ze gegevens over jou in de verwijsindex. Zo kunnen de hulpverleners snel met elkaar in contact komen. Ze kunnen dan overleggen over de hulp die jullie krijgen.

 • Woon jij in de provincie Utrecht?
  Dan registreren wij jouw gegevens in de Verwijsindex Midden-Nederland
 • Woon jij in de provincie Flevoland?
  Dan registreren wij jouw gegevens in de Verwijsindex ESAR

Wat staat er in de verwijsindex?

Alleen je naam, je adres en je geboortedatum staan in de verwijsindex.
Er staat niet in waarom je wordt begeleid of hulp krijgt, alleen van wie.

De hulpverlener vertelt aan jou dat hij gegevens gaat invoeren.
Ben je nog geen 12 jaar? Dan vertelt hij dit aan je ouder(s).
Ben je 16 jaar of ouder? Dan vertelt hij dit alleen aan jou en niet aan je ouder(s).

Hoe werkt het dan verder?

Je merkt pas iets als jullie met een tweede hulpverlener te maken krijgen. Zodra een tweede hulpverlener ook iets over jou registreert ontstaat er een match. De hulpverlener krijgt dan een signaal dat er nog andere hulpverleners bij jou of jouw gezin betrokken zijn. De hulpverlener vraagt of jullie het goed vinden als hij contact opneemt met de andere hulpverlener. Dan kunnen ze samen informatie delen. Ze spreken samen af welke hulp jullie nodig hebben en wie wat gaat doen.

Wat zijn de afspraken?

 • De hulpverlener informeert jou over het signaal in de Verwijsindex. Als je jonger bent dan 16 jaar, worden ook je ouders geïnformeerd.
 • Hulpverleners mogen niet zomaar informatie met elkaar uitwisselen, daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig. Als je jonger bent dan 16 moeten je ouders toestemming geven.
 •  Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt geen toestemming aan jou gevraagd, bijvoorbeeld als er sprake is van overmacht of een bedreigende situatie.
 • Jouw gegevens worden alleen verstrekt aan hulpverleners van andere organisaties die ook een signaal over jou en/of je gezin hebben afgegeven in de Verwijsindex.
 • Jij (of je ouders/verzorgers) kunt vragen welke gegevens over jou in de verwijsindex staan. Je kunt ook in bezwaar gaan tegen het signaal in de verwijsindex. Dit doe je bij de gemeente waar je woont.
 • Na twee jaar wordt de registratie op ‘niet-actief’ gezet en na vijf jaar worden de niet-actieve registraties uit het systeem verwijderd.

 

Informatie over de Verwijsindex:

Folder voor jongeren uit de provincie Utrecht ↓ Download als pdf
Folder voor jongeren uit de provincie Flevoland ↓ Download als pdf