Waar ben je naar op zoek?

Zorgen melden

Maakt u zich als professional zorgen over iemand waar u binnen uw werk mee te maken heeft? Wilt u advies, uw zorgen bespreken of melden?
Dan zijn er verschillende routes om te handelen:

1. Zorgen over ontwikkeling of opvoeding van een kind?

Neem contact op met het Lokaal team
Bij zorgen over de ontwikkeling of opvoeding van een kind, neemt u contact op met het lokale buurt- of wijkteam of Centrum voor Jeugd & Gezin in de woonplaats van het kind. Het lokale team pakt de zorgen over het kind samen met het gezin aan. Blijken de zorgen dermate ernstig dat veiligheid van het kind in het geding is? Dan schakelt het lokale team het SAVE-team van Samen Veilig Midden-Nederland in. Een medewerker SAVE werkt dan samen met kind, gezin, netwerk en lokale hulpverlening aan een oplossing.

2. Ernstige zorgen over de veiligheid van kind of volwassene?

Neem contact op met Veilig Thuis
Maakt u zich ernstig zorgen over de veiligheid van een kind of volwassene? Heeft u het vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling? Dan kunt u terecht bij Veilig Thuis voor advies, overleg en het bespreken of melden van signalen. Als er direct iets moet gebeuren is Veilig Thuis ook buiten kantoortijden bereikbaar.

3. Schriftelijk melden

Als professionals kunt u uw zorgen ook schriftelijk melden.
Op basis van uw aanmelding wordt beoordeeld of de aanmelding door Veilig Thuis in behandeling wordt genomen of door een SAVE-team van Samen Veilig Midden-Nederland. In de provincie Utrecht beoordeelt Veilig Thuis Utrecht uw aanmelding. In de provincie Flevoland gebeurt dit door het SAVE-team.
Meer over schriftelijk melden & meldformulier:

Schriftelijk melden van zorgen over inwoner provincie Utrecht >

Schriftelijk melden van zorgen over inwoner provincie Flevoland >