Waar ben je naar op zoek?
Voor professionals

Schriftelijk melden (provincie Utrecht)

Maakt u zich zorgen over de veiligheid van iemand in uw omgeving? Dan kunt u deze zorgen ook schriftelijk melden.

U kunt dit doen middels het meldingsformulier.
Let op: U kunt alleen schriftelijk melden als de persoon waar u zich zorgen over maakt in de provincie Utrecht woont.
Mochten wij na ontvangst van uw melding vragen hebben, of er ontbreken gegevens op het formulier, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

In behandeling nemen van schriftelijke meldingen

De schriftelijke meldingen worden in behandeling genomen door Veilig Thuis Utrecht.  Bij het in behandeling nemen wordt beoordeeld of de melding in onderzoek genomen wordt door een SAVE-team of door Veilig Thuis Utrecht. De aard en ernst van de gemelde zorgen zijn mede bepalend voor deze keuze. Over de uitkomst van deze beoordeling wordt u als melder geïnformeerd. Er wordt contact met u opgenomen bij de start van het onderzoek.

SAVE-teams werken buurtgericht vanuit Samen Veilig Midden-Nederland en in nauwe samenwerking met lokale hulpverlening.

Informatie aan betrokkenen

Alle informatie op het meldingsformulier is open en ter inzage voor de personen over wie u uw zorgen geuit heeft (van 12 jaar en ouder). Om die reden vragen wij u om uw zorgen met betrokkenen te bespreken en het gezin te informeren dat u een melding gaat doen.

Het kan zijn dat u relevante informatie heeft, maar dat u twijfelt of deze kan worden ingezien door degene die de melding betreft. In dat geval kunt u altijd met Veilig Thuis overleggen of deze informatie apart bijvoegen.

De beschrijving van de melding wordt opgenomen in het dossier.

Insturen formulier

Informatie over het versturen van het formulier vindt u in het formulier.

Download hier het meldformulier:

Meldformulier Veilig Thuis Utrecht ↓ Download als docx