Waar ben je naar op zoek?

Training ‘Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht’

Als SKJ geregistreerde jeugdzorgprofessional heeft u te maken met de beroepscode en het beroepsregister in het kader van de professionalisering Jeugdzorg. In deze training staan de beroepscode, richtlijnen en het tuchtrecht centraal en wordt er geoefend met het herkennen en analyseren van morele dilemma’s in het werk.

Samen met andere deelnemers reflecteert u op het eigen aandeel in situaties waar er sprake is van schurende waarden en er niet een eenduidige keuze voor uw handelen te maken is. U trekt daaruit lering voor toekomstig handelen. U leert positie in te nemen, te plannen en organiseren en vergroot uw vakmanschap.

Na de training ‘Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht’:

  1. Heeft u kennis van de beroepsethiek, de beroepscode voor de jeugdzorgprofessional, de richtlijnen en de werking van het tuchtrecht
  2. Kunt u deze kennis toepassen in lastige dilemma’s in de praktijk en kunt u keuzes verantwoorden
  3. Heeft u kennis en overzicht van de bedoelingen en consequenties van de professionalisering van de Jeugdzorg
  4. Bent u in staat deze bedoelingen te herkennen, in eigen woorden weer te geven en te koppelen aan voorbeelden uit de eigen beroepspraktijk
  5. Kent u en bent u zich bewust van verschillende morele vraagstukken
  6. Heeft u kennis van en vaardigheden opgedaan in de oordeelsvorming (inclusief weging artikelen uit de Beroepscode) in ethisch ‘geladen’ vraagstukken in de praktijk aan de hand van een stappenplan moreel beraad

De training bestaat uit verschillende onderdelen:

  • E-learning (ca. 4 tot 6 uur) waarin u kennis maakt met de beroepscode, richtlijnen en het tuchtrecht in de jeugdzorg. U leert wat het belang is van de beroepscode en hoe het tuchtrecht werkt. Door middel van oefeningen test u of u de stof beheerst. De module wordt afgesloten met een toets.
  • Training van 2 dagdelen (ieder 3,5 uur ) én het maken van een verwerkingsopdracht.

Accreditatie E-learning

Punten: 7

Accreditatie 2 dagdelen training ‘Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht’     

Nummer : SKJ201634
Punten: 9.5

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat.  Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat.

Praktische informatie:

Wat is het aantal mogelijke deelnemers?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor andere werkvormen varieert het aantal deelnemers doorgaans tussen 12 en 25.

Waar vindt het deskundigheidsaanbod plaats?

Wij verzorgen het aanbod graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.

Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van de trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost het?

Wij hanteren (gemiddeld) een tarief van € 175 per uur exclusief reiskosten (prijspeil 2019).