Waar ben je naar op zoek?

Training ‘Complexe scheidingen’

Als professional krijgt u te maken met scheidende ouders. Er kan sprake zijn van een complexe scheiding bij:

 • terugkerende conflicten en verstoorde communicatie tussen beide ouders (en eventueel hun netwerken)
 • én zorgpunten in de opvoedingssituatie dan wel gedragingen van het kind (die mogelijk samenhangen met de scheiding van ouders).

 • Het vergt veel tijd, geduld en creativiteit om in dit type begeleidingssituaties als professional te acteren.

  In deze training reflecteert u op uw eigen waarden en normen rond het thema complexe scheidingen. U krijgt inzicht in de gevolgen van een scheiding bij kinderen. Ook worden tools in de gespreksvoering aangereikt om de verschillen tussen ouders zoveel mogelijk te verkleinen in plaats van te vergroten.

  Tijdens de training krijgt u de gelegenheid om, in een door twee trainingsacteurs gesimuleerde omgeving, ervaringen op te doen in gesprekken met ouders, die tegengestelde behoeftes, belangen of meningen hebben. U leert om (zoveel mogelijk) een neutrale opstelling te bewaken en meerzijdig partijdig te zijn. Door het kind centraal te stellen, op zoek te gaan naar gemeenschappelijkheid in ouderschap en leiding te geven aan het gesprek worden ouders geholpen om de tegenstellingen te verkleinen.

  Na het volgen van de training:

  • Bent u in staat te reflecteren op eigen normen en waarden rond het thema scheiding
  • Heeft u kennis van en inzicht in het effect van hechting en verlies
  • Kunt u leiding geven aan een gesprek met tegenstellingen
  • Kunt u neutraliteit bewaken
  • Weet u hoe meerzijdig partijdig te zijn
  • Kunt u de focus op een kind houden in een gesprek

  Programma

  Dagdeel 1: kennis en reflectie

  Tijdens dit dagdeel staat u stil bij (eigen) ervaringen rondom scheidingen en hoe u vanuit verschillende invalshoeken een conflict kunt benaderen. Ook kijkt u naar wat scheiding voor kinderen betekent en welk verlies ouders en kinderen ervaren/voelen bij een scheiding.

  Dagdeel 2: aanreiken van kennis over vaardigheden om verschillen te verkleinen

  In dit dagdeel worden tools aangereikt die behulpzaam zijn om uw neutraliteit te bewaken en meerzijdig partijdig te zijn. Tevens bespreken we hoe de escalatieladder u kan ondersteunen bij het beoordelen van het conflict tussen ouders. We kijken eveneens naar de betekenis van de aanbevelingen vanuit de richtlijn complexe scheidingen en hoe daar in de praktijk mee om te gaan.

  Dagdeel 3: oefenen van vaardigheden met behulp van twee trainingsacteurs

  Tijdens dit dagdeel wordt geoefend met twee trainingsacteurs in de rol van ouders. U ervaart tijdens de gesprekken hoe u de verschillen tussen ouders, daar waar het gaat over opvoeding en verzorging van kinderen, kunt verkleinen. U leert gebruik te maken van gespreksregels en van verbindende (gespreks) samenvattingen. U oefent in het identificeren van gezamenlijke motieven van ouders, zodat het mogelijk wordt een gedeelde zorg te benoemen (rondom opvoeden en (on)veiligheid van kinderen). Hierdoor ontstaat een opening naar oplossingsrichtingen.

  Optioneel: juridische workshop ‘Rechten en plichten ouders’

  Aanvullend op de training kunt u gebruik maken van een juridische workshop t.a.v. (echt)scheiding en ouderschap. Een jurist neemt u mee in de verschillende juridische facetten waar u als professional mee te maken krijgt als ouders gaan scheiden. Te denken valt aan privacy, soorten ouderschap en ouderschapsplannen.

  Na de workshop

  • Kent u de verschillende ouderschapsvormen;
  • Heeft u kennis van de juridische gevolgen van (echt)scheiding en ouderschap;
  • Kent u de juridische rechten en plichten van ouders en kinderen rondom (echt)scheiding;
  • Kent u uw eigen rechten en plichten met betrekking tot dit type begeleidingssituaties;
  • Kent u het privacy protocol.

  De training bestaat uit 3 dagdelen van 3,5 uur per dagdeel.

  De juridische workshop bestaat uit 1 dagdeel.

  Accreditatie training ‘Complexe scheidingen’

  Nummer: SKJ208587
  Punten training: 12.5

  Accreditatie juridische workshop ‘Rechten en plichten ouders’

  Nummer: SKJ208547
  Punten workshop: 2.0

  Meer weten?

  Wij bieden onze trainingen altijd op maat.  Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
  We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

  Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat.

  Praktische informatie:

  Wat is het aantal mogelijke deelnemers?

  Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
  Voor andere werkvormen varieert het aantal deelnemers doorgaans tussen 12 en 25.

  Waar vindt het deskundigheidsaanbod plaats?

  Wij verzorgen het aanbod graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.

  Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van de trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

  Wat kost het?

  Wij hanteren (gemiddeld) een tarief van € 175 per uur exclusief reiskosten (prijspeil 2019).