Waar ben je naar op zoek?

Training ‘Motiverende gespreksvoering’

Als professional kunt u te maken krijgen met ouders die u probeert te motiveren tot verandering en/of om hulp te zoeken. Dit zijn soms lastige gesprekken, helemaal als ouders het probleem niet (h)erkennen of het probleem wel (h)erkennen maar niet over gaan tot actie.

In een training van 3 dagdelen nemen wij u mee in de theorie van motiverende gespreksvoering en hoe deze te vertalen naar het handelen in de eigen praktijk.

Motiverende gespreksvoering is een verdiepingsaanbod, waarbij de focus ligt op houdingsaspecten en het gebruiken van passende gesprekstechnieken. In plaats van ouders te overtuigen van de noodzaak van veranderen of van (ongevraagde) adviezen te voorzien, gaat u op zoek naar de intrinsieke motivatie van de ouder en de motivatie om te veranderen.

Na het volgen van de training

  • Kent u de theoretische achtergrond van motiverende gespreksvoering
  • Heeft u kennis van houdingaspecten en specifieke gesprekstechnieken over motiveren tot gedragsverandering
  • Begrijpt u dat motivatie voor gedragsverandering een proces is
  • Kent u de essentie van weerstand, ambivalentie en motivatie
  • Weet u welke voorwaarden voor gedragsverandering nodig zijn en kunt u deze voorwaarden herkennen en er naar handelen
  • Bent u in staat de basis gesprekstechnieken bewust in te zetten en te schakelen tussen verschillende soorten vragen en reflecties

De training is bedoeld voor professionals die binnen hun werk de mogelijkheid hebben om meerdere gesprekken te voeren met ouders.

Programma

Dagdeel 1

In dit dagdeel wordt de theorie van motiverende gespreksvoering geïntroduceerd en getoetst aan de eigen praktijk.

Dagdeel 2

In dit dagdeel staat de eigen ervaring rondom veranderingsprocessen centraal en ervaren deelnemers de meerwaarde van het op zoek gaan naar eigen intrinsieke motivatie bij een veranderproces (en de ambivalentie die daarmee gepaard gaat).

Dagdeel 3

Dit dagdeel oefent u motiverende gesprekstechnieken met een acteur in de rol van ouder. Dit versnelt en verdiept het leerproces.

Accreditatie training ‘Motiverende gespreksvoering’

Nummer: SKJ205187
Punten: 6.5

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat.  Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat.

Praktische informatie:

Wat is het aantal mogelijke deelnemers?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor andere werkvormen varieert het aantal deelnemers doorgaans tussen 12 en 25.

Waar vindt het deskundigheidsaanbod plaats?

Wij verzorgen het aanbod graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.

Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van de trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost het?

Wij hanteren (gemiddeld) een tarief van € 175 per uur exclusief reiskosten (prijspeil 2019).