Waar ben je naar op zoek?

Training Oplossingsgericht werken

Wanneer je als beroepskracht mensen wilt begeleiden in het vinden van hun eigen kracht om een probleem op te lossen, dan is oplossingsgericht werken een mooie methode. Je leert cliënten respectvol en resultaatgericht te begeleiden.

Vanuit een coachende, onderzoekende houding ga je op zoek naar wat de cliënt wil in plaats van het probleem en help je hem stappen te formuleren richting de gewenste oplossing middels oplossingsgerichte interventies.

Aisha is een alleenstaande moeder die het sinds kort niet meer ziet zitten om voor haar kind te zorgen. Je wilt haar helpen om haar kracht terug te vinden.

U heeft een gesprek met Ben over zijn werkloosheid. Jij helpt hem door met hem te bespreken wat hij graag zou willen en wat daarin de eerste stap is zodat hij weer energie krijgt om zijn eigen probleem aan te pakken.

Na het volgen van de training Oplossingsgericht werken:

  • Weet u wat het verschil is tussen de probleemgerichte en de oplossingsgerichte benadering.
  • Weet u wat de basisprincipes ‘autonomie-ondersteuning, competentie en verbondenheid’ betekenen in het contact met uw cliënt.
  • Kunt u diverse oplossingsgerichte interventies toepassen.
  • Heeft u zelf ervaren wat een oplossingsgericht gesprek oplevert.
  • Heeft u creativiteit ontwikkeld om oplossingsgerichte interventies toe te passen in uw eigen werksituatie.

De training beslaat ca. twee dagdelen.
Desgewenst kan de training worden verlengd en aangevuld met een trainingsacteur.

Er wordt accreditatie aangevraagd voor deze training.

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat.  Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat.

Praktische informatie:

Wat is het aantal mogelijke deelnemers?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor andere werkvormen varieert het aantal deelnemers doorgaans tussen 12 en 25.

Waar vindt het deskundigheidsaanbod plaats?

Wij verzorgen het aanbod graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.

Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van de trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost het?

Wij hanteren (gemiddeld) een tarief van € 175 per uur exclusief reiskosten (prijspeil 2019).