Waar ben je naar op zoek?

Training ‘Praten met een kind’

De aanleiding om als professional een kind te spreken komt vaak voort uit zorgelijke signalen. Het is van belang om u vooraf te realiseren dat een gesprek meestal in een voor het kind gespannen context plaatsvindt. Het kind is mogelijk voorbereid door ouders/verzorgers. Het kind kan geïnstrueerd zijn over wat hij wel of niet kan/mag zeggen enz. Dit beïnvloedt de kwaliteit van het gesprek. Een gespannen kind voelt zich niet vrij om te praten en zal niet vrij reageren op voor hem/haar moeilijke en lastige vragen.

Het is dan ook belangrijk dat u tijdens het gesprek een ontspannen houding naar het kind aanneemt. Zorg er voor dat het kind ervaart dat zijn/haar belevingswereld centraal staat. Sluit aan bij het cognitief en emotioneel niveau van het kind en toon respect voor de grenzen van het kind en voor de loyaliteit die het kind heeft ten opzichte van zijn/haar ouders. Op al deze aspecten gaat deze training in.

Na het volgen van deze training:

  • Weet u hoe u een gesprek voorbereidt; doel, werkvorm en locatie
  • Is uw inzicht in effectief communiceren met een kind vergroot
  • Heeft u geoefend met praktisch toepasbare gespreksvaardigheden
  • Heeft u tools in handen om de leefsituatie met een kind te bespreken

Programma

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal, die ‘good practices’ toont als het gaat om praten met kinderen. U maakt kennis met theoretische inzichten over de werking van (kinder)hersenen als er sprake is van stress (locus of control).

U oefent met kindgesprekken. Daarbij leert u hoe u een kind kunt voorbereiden op een gesprek, hoe u een kind op zijn/haar gemak stelt en op welke wijze u de grenzen van een kind herkent en respecteert. Tevens verkennen we geschikte werkvormen voor gesprekken met kinderen, waardoor zij op een natuurlijke manier zich kunnen ontspannen.

Praten met kinderen is een praktische training, die een actieve houding van deelnemers vraagt.

De training bestaat uit 2 dagdelen.

Accreditatie training ‘Praten met kinderen’

Nummer: SKJ 201942
Punten training: 9

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat.  Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk. We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat.

Praktische informatie:

Wat is het aantal mogelijke deelnemers?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor andere werkvormen varieert het aantal deelnemers doorgaans tussen 12 en 25.

Waar vindt het deskundigheidsaanbod plaats?

Wij verzorgen het aanbod graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.

Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van de trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost het?

Wij hanteren (gemiddeld) een tarief van € 175 per uur exclusief reiskosten (prijspeil 2019).