Waar ben je naar op zoek?

Training ‘Het Vlaggensysteem’

De toenemende blootstelling aan seksuele beelden mede onder invloed van (social) media maakt het niet makkelijk te bepalen wat seksueel gezond gedrag is. Seksuele ontwikkeling is in de jeugdzorg voor veel professionals nog steeds een lastig bespreekbaar onderwerp, waarbij sprake kan zijn van handelingsverlegenheid. Om hieraan tegemoet te komen en naar aanleiding van het ‘Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik’ is de methodiek het Vlaggensysteem ontwikkeld.

Deze methodiek helpt u om het gedrag van kinderen en jongeren, los van eigen ervaringen, objectiever te duiden en te bespreken met hen. De werkwijze zet u aan om na te denken over grenzen met betrekking tot seksueel gedrag van kinderen/jongeren en het geeft u handvatten om pedagogisch adequaat op seksueel gedrag van kinderen en jeugdigen te reageren.

Tijdens de training wordt kennis over seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren (feiten, uitingsvormen, aard en omvang) gedeeld.

Na het volgen van de training

  • Kent u globaal de verschillende ontwikkelingsstadia van seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren (feiten, uitingsvormen, aard en omvang)
  • Bent u zich bewust van uw eigen visie, normen en waarden over seksualiteit, die uw handelen kunnen beïnvloeden
  • Kunt u de criteria of waarden waarop de vlaggen gebaseerd zijn gebruiken in uw eigen werkpraktijk
  • Weet u op een gepaste pedagogisch wijze te reageren op seksueel gedrag van kinderen en jeugdigen

Programma

In deze dag besteden we aandacht aan waarden en normen rond het thema seksualiteit. Door middel van een quiz toetst u uw actuele kennis over het seksueel gedrag van jeugdigen. We bespreken wat het lastig maakt om dit onderwerp in gesprekken aan te snijden met jeugdigen/cliënten? We besteden aandacht aan wat passend seksueel gedrag is en wat niet.

U krijgt de criteria uit het vlaggensysteem aangereikt en u gaat hiermee casussen beoordelen. U krijgt handvatten om in de casuïstiek van iedere dag pedagogisch adequaat te reageren op grensoverschrijdend seksueel gedrag. Daarnaast krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om de gezonde seksuele ontwikkeling te bespreken met ouders en jeugdigen.

De training bestaat uit 1 hele dag van 9.30 tot 16.30 uur.

Accreditatie training ‘Het Vlaggensysteem’

Nummer: SKJ201637
Punten: 8

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat.  Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat.

Praktische informatie:

Wat is het aantal mogelijke deelnemers?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor andere werkvormen varieert het aantal deelnemers doorgaans tussen 12 en 25.

Waar vindt het deskundigheidsaanbod plaats?

Wij verzorgen het aanbod graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.

Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van de trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost het?

Wij hanteren (gemiddeld) een tarief van € 175 per uur exclusief reiskosten (prijspeil 2019).