Waar ben je naar op zoek?

Verwijsindex

SAVE registreert alle cliënten in de verwijsindex.

Wat is de verwijsindex?

De verwijsindex is een hulpmiddel om de verschillende hulpverleners en andere professionals die eenzelfde cliënt begeleiden snel met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen zij beter samenwerken.

 • Woont de cliënt in de provincie Utrecht?
  Dan registreren wij de gegevens in de Verwijsindex Midden-Nederland
 • Woont de cliënt inde provincie Flevoland?
  Dan registreren wij de gegevens in de verwijsindex ESAR (Electronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd)

Registratie

SAVE registreert naam, geboortedatum, adres en burgerservicenummer (BSN) van cliënten woonachtig in de provincie Utrecht in de verwijsindex. Ook registreren wij de datum van registratie en de naam en het mailadres van onze medewerker(s) die betrokken zijn. Wij registreren niet wat er aan de hand is.

Zodra er een tweede registratie over dezelfde cliënt plaatsvindt ontstaat er een match. Door die melding wordt het mogelijk om snel de reeds eerder betrokken hulpverleners of professionals te raadplegen. De cliënt dient hiervan op de hoogte gesteld te zijn alvorens u relevante informatie met de andere betrokken hulpverleners kunt delen. De geldende privacyregels zijn bepalend voor welke informatie gedeeld kan worden. Samen kunt u bespreken wat de best passende hulp is en hoe u gaat samenwerken. Zo zorgt de verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende hulpverleners.

Spelregels

 • Wij informeren onze cliënten zo spoedig mogelijk over de registratie. Wij informeren ook de jeugdige, als deze 12 jaar of ouder is.
  Is het kind 16 jaar of ouder dan informeren wij alleen de jeugdige.
 • Na twee jaar wordt de registratie op ‘niet-actief’ gezet en na vijf jaar worden de niet-actieve registraties uit het systeem verwijderd.
 • Clienten hebben onder meer recht op inzage en een kopie van de gegevens, recht op correctie van de gegevens wanneer deze onjuist of onvolledig zijn en het recht op verzet.