Waar ben je naar op zoek?
Voor professionals

Training Basisprincipes Eergerelateerd geweld

Wat is eer? En wanneer kun je spreken van eergerelateerd geweld? En wat moet je doen bij vermoedens van eergerelateerd geweld en wat juist niet? Na deze training bent u in staat om signalen van mogelijk eergerelateerd geweld beter te herkennen en heeft u handvatten hoe u het beste kunt handelen.

Er zijn ongeveer 3.000 eergerelateerde casussen op jaarbasis bekend in Nederland. Eergerelateerd geweld komt overal voor en in allerlei mate van ernst. Eergerelateerd geweld vergt een eigen aanpak en met de juiste interventie kan het geweld voorkomen of gestopt worden.

Aysun is weggelopen van huis nadat haar vader een whatsapp gelezen heeft van Henk met wie zij gezellig in de speeltuin heeft zitten praten. Haar broer Usman wordt op straat aangesproken op het gedrag van zijn zusje.

De korte training ‘Basisprincipes Eergerelateerd Geweld’ geeft professionals handvatten om meer grip te krijgen op deze materie en de bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden. Het expertteam van Veilig Thuis Utrecht geeft deze training van een dagdeel en behandelt de basisprincipes. Zij zijn gespecialiseerd in eergerelateerd geweld, radicalisering, huwelijksdwang en achterlating. De trainers gebruiken hierbij casuïstiek en voorbeelden uit de praktijk.

Na de training ‘Basisprincipes Eergerelateerd Geweld’

  • Heeft u inzicht in het concept eer
  • Heeft u inzicht in gezins- en familieculturen
  • Kunt u de definitie eergerelateerd geweld doorgronden
  • Herkent u wangedrag en de signalen van mogelijk eergerelateerd geweld
  • Weet hoe u te handelen bij eergerelateerd geweld en kent u de do’s en don’ts
  • Weet u wat de dilemma’s voor professionals zijn

De training bestaat uit een dagdeel.

Accreditatie:

  • 5,5 registerpunten SKJ
  • 4,5 registerpunten deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners en aandachtsfunctionarissen
  • 2 registerpunten Maatschappelijk werk

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat.  Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat:

 

Praktische informatie:

Hoeveel deelnemers kunnen een workshop of training volgen?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor een workshop bedraagt dit minimaal 12 en maximaal 25 deelnemers.
Bij een aanbod op maat stellen we het aantal deelnemers in overleg vast.

Waar wordt de workshop of training gegeven?

Wij verzorgen de voorlichting over ons werk of de inhoudelijke workshop of training graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.

Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van onze eigen trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost een workshop of training?

Wij bieden een scherp tarief omdat wij geen commerciële instelling zijn en verbonden zin aan Samen Veilig Midden-Nederland.

Een voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis en/of de SAVE-teams is kosteloos.

Voor een inhoudelijke workshop of training betaalt u de kosten en bijkomende reiskosten. Wanneer wij werken met een trainingsacteur dan betaalt u de kosten die zij hiervoor bij ons in rekening brengen. Wij werken BTW-vrij.