Waar ben je naar op zoek?
Voor professionals

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Als SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker heeft u te maken met de beroepscode en het beroepsregister in het kader van de professionalisering Jeugdzorg. In deze training staan beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht centraal en wordt geoefend met het herkennen en analyseren van morele dilemma’s in het werk.

Samen met andere deelnemers reflecteert op het eigen aandeel in situaties waar er sprake is van schurende waarden en er niet een eenduidige keuze voor uw handelen te maken is. U trekt daaruit lering voor toekomstig handelen. U leert positie in te nemen, te plannen en organiseren en vergroot uw vakmanschap.

Na de training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht:

  • Heeft u kennis over de beroepsethiek, de beroepscode voor de jeugdzorgwerker, de richtlijnen en de werking van tuchtrecht.
  • Kunt u deze kennis toepassen op lastige dilemma’s in de praktijk en kan keuzes hierin verantwoorden.
  • Heeft u voldoende kennis verworven en overzicht op de bedoelingen en consequenties van de professionalisering van de Jeugdzorg.
  • Bent u in staat deze bedoelingen te herkennen, in eigen woorden weer te geven en te koppelen aan voorbeelden uit de eigen praktijk.
  • Heeft u kennis, vaardigheden en ervaring opgedaan over/met morele oordeelsvorming (inclusief weging artikelen uit de Beroepscode) aan de hand van het stappenplan.
  • Kent u en bent u zich bewust van verschillende morele vraagstukken

De training bestaat uit verschillende onderdelen:

  • E-learning (ca. 4 uur) waarin u kennis maakt met de beroepscode, richtlijnen en het tuchtrecht in de jeugdzorg. U leert wat het belang is van de beroepscode en hoe het tuchtrecht werkt. Door middel van oefeningen test u of u de stof beheerst. De module wordt afgesloten met een toets; deze levert een apart certificaat op en 7 registerpunten.
  • Training van 2 dagdelen (ieder 3,5 uur) en het maken van een verwerkingsopdracht. U ontvangt hiervoor een certificaat dat 18 registerpunten bij het SKJ oplevert.

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat.  Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat:

 

Praktische informatie:

Hoeveel deelnemers kunnen een workshop of training volgen?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor een workshop bedraagt dit minimaal 12 en maximaal 25 deelnemers.
Bij een aanbod op maat stellen we het aantal deelnemers in overleg vast.

Waar wordt de workshop of training gegeven?

Wij verzorgen de voorlichting over ons werk of de inhoudelijke workshop of training graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.

Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van onze eigen trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost een workshop of training?

Wij bieden een scherp tarief omdat wij geen commerciële instelling zijn en verbonden zin aan Samen Veilig Midden-Nederland.

Een voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis en/of de SAVE-teams is kosteloos.

Voor een inhoudelijke workshop of training betaalt u de kosten en bijkomende reiskosten. Wanneer wij werken met een trainingsacteur dan betaalt u de kosten die zij hiervoor bij ons in rekening brengen. Wij werken BTW-vrij.