Waar ben je naar op zoek?
Voor professionals

Training Meldcode: Niets doen is geen optie

In deze training krijgt u op interactieve wijze toelichting op de stappen van de 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' en de aanstaande aanpassingen in de meldcode (2019). U oefent met het bespreken van zorgelijke signalen met een ouder.

Marieke heeft een spraakachterstand. Haar moeder heeft een verstandelijke beperking en heeft u verteld dat ze veel schulden heeft. Het is u niet duidelijk wie er hulp biedt. 

Ad hangt veel rond op straat en spijbelt. Zijn schoolprestaties gaan achteruit en hij is onlangs opgepakt wegens winkeldiefstal. 

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestaat uit vijf stappen die in de praktijk allerlei vragen op kunnen roepen. Daarom biedt het Expertisecentrum de training ‘Niets doen is geen optie’.
Deze training bestaat uit twee dagdelen:

  • In het eerste dagdeel worden de vijf stappen van de meldcode op interactieve wijze toegelicht.
    Daarin nemen we de meldcode van uw organisatie als uitgangspunt, zodat het voor de deelnemers zeer praktijkgericht is.
  • In het tweede dagdeel oefent u een gesprek met een ouder waarin u uw zorgelijke signalen bespreekt. Afhankelijk van de rol die deelnemers hebben, kan er worden geoefend met een zorggesprek, een gesprek waarin u ouders vertelt over een registratie bij de Verwijsindex (VIR) of het doen van een melding bij Veilig Thuis. Dit doet u met een professionele trainingsacteur onder begeleiding van de trainer.

Na het volgen van de training Niets doen is geen optie:

  • Kent u de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en uw eigen rol daarin.
  • Bent u op de hoogte van de ondersteunende werking van de Verwijsindex (VIR) en de meldcode wanneer u zich zorgen maakt over een kind en/of gezin.
  • Kunt u de VIR registratie uitleggen aan ouders.
  • Kunt u omgaan met weerstand wanneer u uw zorgen bespreekt met een ouder.
  • Weet u welke stappen van de Meldcode u moet volgen als uw zorgen na een gesprek met ouders niet zijn weggenomen en wat de rol is van Samen Veilig Midden-Nederland en Veilig Thuis.

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat.  Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat:

 

Praktische informatie:

Hoeveel deelnemers kunnen een workshop of training volgen?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor een workshop bedraagt dit minimaal 12 en maximaal 25 deelnemers.
Bij een aanbod op maat stellen we het aantal deelnemers in overleg vast.

Waar wordt de workshop of training gegeven?

Wij verzorgen de voorlichting over ons werk of de inhoudelijke workshop of training graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.

Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van onze eigen trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost een workshop of training?

Wij bieden een scherp tarief omdat wij geen commerciële instelling zijn en verbonden zin aan Samen Veilig Midden-Nederland.

Een voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis en/of de SAVE-teams is kosteloos.

Voor een inhoudelijke workshop of training betaalt u de kosten en bijkomende reiskosten. Wanneer wij werken met een trainingsacteur dan betaalt u de kosten die zij hiervoor bij ons in rekening brengen. Wij werken BTW-vrij.

 

Krijg ik ook accreditatiepunten?

De volgende trainingen geven accredatiepunten vanuit het SKJ-register en het Registerplein:

Daarnaast vragen wij samen met opdrachtgevers accreditatiepunten aan voor een maatwerktraining of bij een speciaal beroepsregister.