Waar ben je naar op zoek?
Voor professionals

Training Motiverende gespreksvoering

Als beroepskracht zult u soms een gesprek voeren met ouders waarin u hen probeert te bewegen om hun (opvoed-)gedrag te veranderen of om hulp te zoeken. Dit zijn vaak moeilijke gesprekken. Wat moet u doen als ouders het probleem niet (h)erkennen? Of als ouders het probleem wel erkennen maar niet over gaan tot actie?

De training ‘Motiverende gespreksvoering’ is meer dan een serie gesprekstechnieken. In plaats van ouders te overtuigen of van (ongevraagde) adviezen te voorzien, gaat u op zoek naar de intrinsieke motivatie van de ouder en leert u daarop in te spelen.

U heeft al een aantal gesprekken gehad met de ouders over de taalachterstand van Yinte. Wat u ook zegt, de ouders zien niet in dat logopedie hun kind kan helpen de achterstand weg te werken. Het lijkt wel of ze u niet willen horen. 

U heeft aan de moeder van Eliane het advies gegeven om naar het opvoedbureau te gaan. Zij was het hier volledig mee eens. Nu blijkt ze toch niet geweest te zijn. U begrijpt hier niets van.

Na het volgen van de training Motiverende gespreksvoering:

  • Begrijpt u dat motivatie voor gedragsverandering een proces is.
  • Begrijpt u de essentie van weerstand, ambivalentie en motivatie.
  • Weet u aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om gedragsverandering te bewerkstelligen, herkent u deze voorwaarden en kunt u er naar handelen.
  • Heeft u een aantal  motiverende gespreksvaardigheden geleerd.

Om deel te nemen aan deze training moet u in uw werk de mogelijkheid hebben om meerdere gesprekken te voeren met ouders.

De training beslaat ca. vier dagdelen. Tijdens het derde dageel worden de deelnemers uitgenodigd gesprekken te oefenen met een trainingsacteur die in de huid kruipt van een ouder.

Accreditatie: 5,5 registerpunten SKJ (voorheen BAMw).

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat.  Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat:

 

Praktische informatie:

Hoeveel deelnemers kunnen een workshop of training volgen?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor een workshop bedraagt dit minimaal 12 en maximaal 25 deelnemers.
Bij een aanbod op maat stellen we het aantal deelnemers in overleg vast.

Waar wordt de workshop of training gegeven?

Wij verzorgen de voorlichting over ons werk of de inhoudelijke workshop of training graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.

Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van onze eigen trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost een workshop of training?

Wij bieden een scherp tarief omdat wij geen commerciële instelling zijn en verbonden zin aan Samen Veilig Midden-Nederland.

Een voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis en/of de SAVE-teams is kosteloos.

Voor een inhoudelijke workshop of training betaalt u de kosten en bijkomende reiskosten. Wanneer wij werken met een trainingsacteur dan betaalt u de kosten die zij hiervoor bij ons in rekening brengen. Wij werken BTW-vrij.