Waar ben je naar op zoek?
Voor professionals

Training over Partnergeweld

Als beroepskracht kunt u te maken krijgen met situaties waarbij er sprake is van partnergeweld. In deze training leert u hoe u met de (ex-) partners in gesprek kunt gaan zodat zij er verandering ontstaat in het patroon van geweld. U leert aan te sluiten op de belevingswereld en door te pakken in het gesprek.

Partnergeweld
Ruim 60% van het huiselijk geweld in Nederland betreft geweld tussen (ex-) partners binnen hetero- of homoseksuele relaties. Bij geweld tussen partners of ex-partners zijn de gewelddadige gedragingen er op gericht om de andere (ex-) partner te controleren en/of te domineren. Het kan daarbij gaan om fysieke, psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen  Dit geweld treft niet alleen het slachtoffer, maar ook de andere familieleden, waaronder de kinderen.

Training over partnergeweld
In deze training leert u wat de achtergronden en gevolgen van partner geweld zijn. Hoe u effectief in gesprek kunt gaan met de (ex-) partners. Wat u kunt doen om het echte verhaal op tafel te  krijgen. Wat partnergeweld in stand houdt en wat bruikbare interventies zijn om partnergeweld te stoppen.

Belangrijk onderdeel van de training is het oefenen van een gesprek met 2 trainingsacteurs.

De training bestaat uit drie dagdelen en kan op maat aangepast worden. Zo bieden wij u een training die optimaal afgestemd is op de leervragen van de deelnemers.

Doel van de training:

  • Vergroten kennis over de cirkel en spiraal van geweld.
  • Vergroten vaardigheden om gesprekken over huiselijk geweld, veiligheid en hulp te voeren.
  • Vergroten vaardigheden om betrokkenen te motiveren hun gedrag te veranderen.
  • Vergroten vaardigheden in het geven van psycho-educatie over huiselijk geweld.
  • Deelnemers kunnen een neutrale houding aannemen en de professionele norm vasthouden.
  • Deelnemers kunnen feiten benoemen en meervoudig partijdig handelen.

Meer weten?
Wij bieden onze trainingen altijd op maat.  Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat:

Praktische informatie:

Hoeveel deelnemers kunnen een workshop of training volgen?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor een workshop bedraagt dit minimaal 12 en maximaal 25 deelnemers.
Bij een aanbod op maat stellen we het aantal deelnemers in overleg vast.

Waar wordt de workshop of training gegeven?

Wij verzorgen de voorlichting over ons werk of de inhoudelijke workshop of training graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.

Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van onze eigen trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost een workshop of training?

Wij bieden een scherp tarief omdat wij geen commerciële instelling zijn en verbonden zin aan Samen Veilig Midden-Nederland.

Een voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis en/of de SAVE-teams is kosteloos.

Voor een inhoudelijke workshop of training betaalt u de kosten en bijkomende reiskosten. Wanneer wij werken met een trainingsacteur dan betaalt u de kosten die zij hiervoor bij ons in rekening brengen. Wij werken BTW-vrij.